Pracovní neschopnost (PN)​​​​​​​


Pracovní neschopnost (PN)


Co byste měli znát?

Pojištění pracovní neschopnosti, označována taktéž jako pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti či pojištění ušlého výdělku, zajišťuje pojištěnému výplatu sjednané denní dávky po dobu pracovní neschopnosti.

Ilustrační obrázek

Takové pojištění mohou uzavřít ve spolupráci s pojišťovnami pouze ti, kteří aktuálně nejsou v pracovní neschopnosti a jsou v trvalém pracovním poměru. Taktéž ti, kteří mají pravidelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

PPN je považováno za jedno z nejsmysluplnějších pojištění. Ptáte se proč? Jeho výhodou je samotná vazba plnění pojišťovny na vystavení neschopenky lékařem a má podstatně méně omezujících limitů ve srovnání např. s úrazovým pojištěním. I přesto však v tomto produktu pojištění najdeme některá úskalí, u kterých byste měli přinejmenším zpozornět. 

Vy však máte jedinečnou možnost se o nich podrobněji dozvědět níže.


Téměř každý z nás se s PN setká


Pravděpodobnost pracovní neschopnosti je poměrně vysoká, ať už se jedná o tu krátkodobou nebo naopak dlouhodobou. Je tedy zcela zřejmé, že pro nás všechny představuje značné riziko, bez ohledu na profesi nebo věk. 
Statistiky hovoří jasně. Denně jsou v průměru 4 lidi v pracovní neschopnosti, průměrná délka neschopenky trvá zhruba 45 dnů a každoročně vystaví lékaři přes 1,3 milionu neschopenek.


  • Kdo nejčastěji stoná?

Statistiky uvádějí, že nejvíce případů dočasné PN je u administrativních pracovníků, fyzicky náročných profesí v oblasti těžby a dobývání a v neposlední řadě u zaměstnanců ve výrobních a zpracovatelských průmyslech.


  • Co je důvodem k PN?

Nejčastějšími onemocněními jsou dýchací cesty a jejich infekce, chřipky, chronické onemocnění apod. Dalšími v pořadí se řadí nemoci pohybového aparátu, do které nejčastěji spadá onemocnění páteře a v neposlední řadě se jedná o různá poranění, zlomeniny, otravy a ostatní následky vnějších vlivů.


Pohlídejte si časové lhůty!

S pojištěním pracovní neschopnosti úzce souvisí také stanovené doby či lhůty, kterým bychom měli věnovat dostatek pozornosti a nijak je nepodceňovat.

1.    Čekací doba


Ilustrační obrázek

Je stanovená doba trvání účasti na pojištění, která je základní podmínkou vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění. Jedná se však o období po uzavření smlouvy, během kterého nemá pojištěný nárok na pojistné plnění, a to ani v případě přiznání pracovní neschopnosti. 

Běžná délka čekací doby je zhruba 2–3 měsíce od počátku pojištění. V případě PN následkem úrazu není tato čekací doba uplatňována a sjednaná dávka je vyplacena za každý den PN.


2.    Karenční lhůta (doba)


Je období od počátku pracovní neschopnosti a smluvně sjednaným počátkem plnění, od kterého je pojišťovnou vyplácena dávka. Běžnou karenční dobou jsou tři dny, po které nenáleží náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. U jednotlivých pojišťoven je tato karenční lhůta však odlišná.


3.    Podpůrčí doba


Podpůrčí dobou rozumíme dobu, po kterou může pojišťovna vyplácet dávku. „Nemocenská“ může být vyplácena nejdéle 380 kalendářních dnů. Ve výjimečných případech i déle, avšak za splnění stanovených podmínek. 

Vyplácení dávek


Denní dávka je obvykle vyplácena za jednotlivé kalendářní dny PN, počínaje smluvně určeným dnem počátku plnění. Existuje i možnost vyplacení dávky za všechny kalendářní dny PN, kdy pojišťovna vypočte dny od počátku PN zpětně, pakliže ale přesáhne její délka stanovenou karenční dobu. Tento druh pojištění je ale dražší a obvykle se vztahuje na PN v důsledku úrazu.

Pojištění zaniká před uplynutím podpůrčí doby, při ukončení PN nebo přiznáním starobního či invalidního důchodu. Rovněž končí nástupem na mateřskou dovolenou a u většiny pojišťoven i čerpání rodičovské dovolené.


Jak je to s krácením doby neschopnosti?


Mějte na paměti, že každá pojišťovna nemusí vyplatit plnění v celé délce trvání pojištění pracovní neschopnosti. Děje se tak proto, že vycházejí z tzv. oceňovacích tabulek (slouží především u úrazové pojištění), nikoli ale u pojištění PN. V těchto tabulkách stanovují pojišťovny maximální dobu PN v závislosti na příčinách, na jejichž základě plnění následně vyplácejí. V praxi to znamená, že i přesto, že by byla lékařem stanovena PN jakkoli dlouhá, pojišťovna vyplatí plnění pouze za dobu dle tarifní tabulky.

Jakkoli dlouhá byla PN stanovena lékařem, pojišťovna vyplácí plnění pouze za dobu dle tarifní tabulky.

Koupě investičního bytu na pronájem

Koupě investičního bytu na pronájem

Přemýšlíte o tom, jak zhodnotit své finance a vybudovat zajímavý pasivní příjem? Investice do koupě nemovitosti je atraktivní možností, jak zbohatnout. Protože jde o dlouhodobou investici v řádu st...

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk. Investování není určeno pouze pro nejbohatší, svoji trošku tady může utrhnout každý. Pak na...

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem.

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

Připravte se na veškeré záludnosti refinancování hypotéky již předem. O co tedy přesně poskytovatelům hypoték jde? To se dozvíte v tomto článku.

Potřebujete poradit? Napište nám!

0návštěv za poslední měsíc