Portfolio rentiéra

1. Tvorba majetku

V této první fázi je nezbytně nutné vybudovat nějaký majetek, který Vám později finanční svobodu zajistí. Začátky jsou vždy složité a výnosy ještě nikterak viditelné, ale jakmile dosáhnete svého prvního milionu korun, Váš život se výrazně začne měnit.2. Čerpání a eliminace rizik

Ilustrační obrázek

Pro tvorbu rentiérského majetku musíte nejprve správně specifikovat a vyhodnotit stupeň možných rizik a sestavit tak plán pro jejich zajištění. Neplaťte zbytečně tam, kde není Váš majetek zásadně ohrožen. Důležité není svůj majetek pojistit, ale hlavně zajistit tak, aby byl efektivně chráněn. Neměli byste zapomenout ani na neméně důležitou věc, jako je správná daňová optimalizace pro udržení vašeho majetku.

Během vašeho produktivního života (do dovršení 55 let), byste měli být schopni vytvořit majetek přesahující 8 milionů korun. Při efektivní správě vašeho portfolia Vám dokáže tento majetek spolehlivě zajistit doživotní měsíční rentu v podobě 30 000 Kč. O svůj majetek se však musíte adekvátně starat a spravovat jej, abyste tohoto pravidelného příjmu dosáhli a zároveň mohli svou pravidelnou rentu čerpat ve vámi požadované výši.


3. Předání majetku

S velkou pravděpodobností se během vašeho rentiérského života váš majetek rozroste či zvýší a začnete postupně uvažovat nad tím, co s ním bude v budoucnu nebo tehdy, kdy už mezi námi nebudete. Možností, jak tyto otázky vyřešit je hned několik. Svůj majetek můžete předat svým dětem nebo ho například darovat vybrané nadaci či instituci, které jste nakloněni. Jednou z možností je zřízení svěřenského fondu.Ilustrační obrázek

„Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové“

(Victor de Kowa)


Předání Vašeho majetku by však měla předcházet pečlivá příprava, dostatečně věnovaný čas na seznámení budoucího dědice se všemi aspekty, skutečnostmi, způsoby hospodaření i nakládání se samotným majetkem, aby nedošlo k okamžité ztrátě nebo dokonce promrhání penězi, které jsou z něho generovány. Stručně řečeno, jedná se o celkovou přípravu související s finanční a investiční gramotností Vašich dětí či dědiců, kteří by se měli naučit tuto zodpovědnou roli přijmout a nadále adekvátně s darovaným majetkem nakládat. 

Chcete mít své portfolio rentiéra? Napište nám!


Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc