Odkrytí záhady zvané HYPOTÉKA

Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem. 

1. Proč právě hypotéku?

Při financování bydlení se lidé často rozhodují mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření. V případě, že je potřeba menší částka, ve výši zhruba 200 000 až 500 000 Kč, a jsou-li již našetřeny peníze na stavebním spoření, tento produkt je zpravidla výhodnější. V takové situaci je možné využít takzvaného řádného úvěru ze stavebního spoření. Úroková sazba však bývá vyšší než u hypotéky. Za výhodu je ovšem možné považovat, že tento úvěr je možné splatit kdykoliv. Hypotéka je vhodná při potřebě vyšší částky a často nabízí nižší úrokové sazby.

2. Na míru

Na současném trhu existuje široké spektrum hypotečních produktů. Přesto je každá smlouva připravována pro klienta zvlášť. Vyjednávání o znění smluv je proto očekáváno, a je možné s jeho pomocí dosáhnou podmínek, které Vám budou vyhovovat.

Za současné situace je před vstupem do smluvních vztahů vhodné důkladně prozkoumat především dva termíny, které jsou s tímto produktem spojeny. 

Hypotéka je úvěr na bydlení, u kterého je možné omezit vysoké úrokové sazby a rovněž některé poplatky

 

REFINANCOVÁNÍ znamená splacení původního úvěru od stávající banky úvěrem od jiné banky, a to tak, aby bylo dosaženo výhodnějších podmínek. S tímto procesem refinancování jsou spojena určitá úskalí, která budou zmíněna dále.

FIXACE pak představuje období, po které banka garantuje výši úrokové sazby, tak jak je sjednáno v úvěrové smlouvě. Tato doba fixace může být různě dlouhá, obvykle se jedná o doby 3, 5, 7, 10 ale i více let. Než období fixace vyprší, stávající banka nabízí klientovi nové podmínky smlouvy. Pokud je klient přijme bez průzkumu trhu, vystavuje se nebezpečí, že tato nabídka není nejvýhodnější, kterou může dostat.

 

V praxi je možné pozorovat, že refinancování dokáže klientovi vytvořit takové podmínky, které sníží měsíční splátky a rovněž zkrátí délku trvání splácení hypotéky. Refinancovat hypotéku je možné u některých bank až 24 měsíců předtím, než skončí období fixace.

Průzkum trhu hypoték před vypršením fixace je zásadní pro zachování výhodnosti

3. Jak odhalit tu nejlepší hypotéku?

Ilustrační obrázek

V současnosti jsou jednotlivé produkty poskytovatelů úvěrů na bydlení prezentovány na nejrůznějších webových stránkách. Zajímavou možností je rovněž využití srovnávačů finančních produktů. V online kalkulačkách těchto produktů na různých webových stránkách můžete odhadnout relativně přesné částky výše úvěru, úrokových sazeb a výše splátky. Tyto hodnoty se vypočítávají na základě odhadní ceny nemovitosti, která bude dávána do zástavy, dále na základě požadované výše úvěru, délky splatnosti úvěru a doby fixace.

Čím nižší je výše úvěru oproti ceně nemovitosti, tím nižší splátku a nižší úrokovou sazbu je možné očekávat. Čím kratší bude doba splácení úvěru, tím vyšší bude celková splátka. Ta se může odvíjet rovněž od věku klienta. Mnohem složitější otázkou je doba fixace. Při jejím stanovení je vhodné konzultovat situaci s finančním poradcem, který zná aktuální stav trhu a dokáže odhadnout, jak se bude vyvíjet v následujících letech.

 

4. Utajený pronájem

Pokud je nemovitost zastavena, není možné provozovat pronájem, aniž by byl odsouhlasen bankou. Tyto skutečnosti upravuje zástavní smlouva. Poskytovatel hypotéky zpravidla vyžaduje souhlas s jakýmkoliv plánovaným pronájmem, některé banky pak s pronájmem delším než 1 rok.

Často nastane situace, kdy klient banku o pronájmu neinformuje, spoléhá totiž na to, že neexistují kanály, kterými by se poskytovatel hypotéky o pronájmu dozvěděl. Situace bývá obvykle odhalena v případě rozvodu či rozchodu klientů, nebo například na udání souseda.
 

5. Hypotéka bez poplatků?

Velkým lákadlem finančních institucí je vedení účtu zdarma, hypotéka však nebývá obvykle poskytována bez širokého spektra poplatků. I když některé banky lákají na hypotéku bez poplatků, celý proces je spojen s množstvím výdajů. Některé banky si neúčtují poplatky za zpracování či poskytnutí úvěru, zpravidla se však nevyhnete navazujícím poplatkům. Je možné očekávat poplatek za návrh na výmaz zástavního práva. Zaplatíte také za návrh na vklad a výmaz z katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, odhad ceny nemovitosti, vyčíslení úvěrů sjednaných před 1. 12. 2016, samotné čerpání úvěru, ověření listin a podpisů a další.

Ilustrační obrázek

 

 

6. Jak vyřídit hypotéku?

Pro vyřízení hypotéky je nezbytný odhad ceny nemovitosti realizovaný znalcem. Na základě tohoto a dalších dokumentů se banka rozhoduje, zda úvěr poskytne a jaké podmínky bude nabízet.

Pro žádost o hypotéku je třeba mít vyplněný oficiální dokument žádosti o hypotéku, který je poskytován v dokumentech uveřejněných na webových stránkách finanční instituce. Dbejte na to, aby údaje o žadatelích byly vyplněny bezchybně, a mějte připravené platné doklady totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas.

Na základě žádosti kontroluje banka různé registry žadatelů a následně vyzve k dodání dalších dokumentů. Dokládá se potvrzení o příjmu, obvykle je požadováno na formuláři, který vydává daná banka. Dokument vyplní a potvrdí zaměstnavatel. Situace je odlišná, pokud o hypotéku žádá podnikatel. Banka zpravidla požaduje daňová přiznání za 2 roky zpět a dále potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a státní správě sociálního zabezpečení.

Pro další jednání se předkládají výpisy z bankovních účtů, zpravidla za 3 až 6 měsíců zpět. Kontroluje se, zda příjem na těchto účtech je stejný, jako na potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Banka kontroluje rovněž kupní smlouvu, rezervační smlouvu, či smlouvu o smlouvě budoucí na nemovitost. Odhad ceny nemovitosti je v této fázi prováděn nejčastěji externím znalcem, v některých případech i interním odhadcem banky. K odhadu ceny nemovitosti se dokládá výpis z Katastru nemovitostí, plány domu či bytu, snímky z katastrální mapy, původní nabývací dokumenty například kupní smlouva, dědictví, vypořádání majetku.

V případě, že je úvěr požadován na rekonstrukci či stavbu, banka zpravidla vyžaduje rozpočet, stavební povolení či ohlášení. Konkrétní postup a požadované dokumenty jsou však v každé finanční instituci individuální a je nutné dotazovat se na konkrétní potřeby. 

Banky většinou vyžadují splácení hypotéky z u nich vedeného běžného účtu. Pokud máte účet u jiné banky, počítejte se zřízením dalšího účtu s tím, že účet bývá vázaný podmínkami, které je potřeba plnit. Jedná se např. o pravidelné zasílání určené výše příjmu na účet, zde býváˇpři splnění uplatňována sleva ze sazby hypotéky ve výši 0,5%.
 

7. Cesta k domovu

I když se zřízení hypotéky jeví jako složitý proces s řadou nástrah, jedná se o nástroj, který umožní levné získání Vašeho vlastního domova.

Ilustrační obrázek

Pamatujte, že úvěr jsou peníze.
- Benjamin Franklin


Koupě investičního bytu na pronájem

Koupě investičního bytu na pronájem

Přemýšlíte o tom, jak zhodnotit své finance a vybudovat zajímavý pasivní příjem? Investice do koupě nemovitosti je atraktivní možností, jak zbohatnout. Protože jde o dlouhodobou investici v řádu st...

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk. Investování není určeno pouze pro nejbohatší, svoji trošku tady může utrhnout každý. Pak na...

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem.

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

Připravte se na veškeré záludnosti refinancování hypotéky již předem. O co tedy přesně poskytovatelům hypoték jde? To se dozvíte v tomto článku.


 

Potřebujete poradit? Napište nám!

0návštěv za poslední měsíc