Typy svěřenských fondů

Trust je založen na neomezené variabilitě účelů, nejedná se tedy o ucelený seznam typů svěřenských fondů. S přihlédnutím k záměru zákonodárce a rovněž k jejich tradičnímu využití v zahraničí rozlišujeme následující typy svěřenských fondů.

 

Osobní svěřenský fond

Ilustrační obrázek

Vyznačuje se tím, že tímto fondem zakladatel řeší své osobní potřeby a ochranu majetku např. pro případ 

  • Snížení rizika hrozby budoucích nároků věřitelů,  
  • Anonymizace vlastnictví  - ochrana soukromí je důležitá z důvodu ochrany před útoky zvenčí na osoby, majetek i obchodní aktivity dotčených osob
  • Exekuce a insolvence
  • Předmanželské úpravy majetkových vztahů

Nezřídka je zakladatel v pozici nejen zakladatele, ale i v pozici správce a obmyšleného.

Rodinný svěřenský fond

Je zakládán především z důvodu potřeby transferu majetku na nastupující generaci, popřípadě několik generací dopředu. Díky svěřenskému fondu je možné řešit převod majetku mimo dědické právo, zejména se nemusí řešit neopomenutelní dědicové, povinné díly atd.
 

Ilustrační obrázek

 

Obchodní svěřenský fond

Tento typ fondu lze s úspěchem použít při:

  • Riskantních obchodech, kdy použití fondu v případě neúspěchu neohrožuje jiný majetek jak osobní, tak firemní
  • Oddělení významného majetku, know-how nebo patentů či autorských práv z majetku firmy a tím jeho ochrany před nepříznivým vývojem v podnikání
  • Potřebě zajištění zdárného průběhu daného obchodního případu
  • Jako ochrana a zajištění fungování firmy pro případ nepříznivých událostí spjatých s osobami majitelů firmy

Aktivum je tak chráněno před věřiteli pro případ obchodního neúspěchu a zůstává nadále pod kontrolou zakladatele. 

 

Charitativní svěřenský fond

Jedná se o obdobu nadací a slouží k veřejně prospěšným, dobročinným a filantropickým účelům.
 

Ilustrační obrázek

 

Investiční svěřenský fond

Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který se řídí příslušnými stanoveními ZISIF.  Slouží pro investiční účely.
 

 


O výše uvedené problematice a mnoho dalšího o svěřenských fondech se dozvíte v online kurzu, součástí kterého jsou navíc bezplatné konzultační hodiny.

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

0návštěv za poslední měsíc