Inspekce nemovitosti

Co je inspekce nemovitosti a kdo ji provádí?

 

Inspekce nemovitostí je ověření a zjištění stavebně-technického stavu předmětné nemovitosti. V rámci inspekce je proveden hrubý odhad nutných oprav zjištěných vad. Vady se v rámci inspekce vyhodnocují na základě zjevných, viditelných projevů, zkušeností inspektora a měřením neinvazními měřicími přístroji.


Pokud existuje podezření na poruchu, k jejíž zjištění čí prokázání je třeba specializovaná měření, inspektor o tomto klienta informuje a tyto měření mu doporučí. Jedná se zejména o, specializované měření a potřeba sondy. 


Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.
 

Co inspekce nemovitosti APLU hodnotí? 

Inspekce nemovitosti se provádí pomocí propracované metodiky díky které prověřujeme výskyt více než 120 rizik poruch vad. 

NA CO SE TECHNIK ZAMĚŘUJE?

Inspekce nemovitosti se provádí za účelem:

  • za účelem nákupu
  • za účelem prodeje

Inspekce nemovitosti za účelem nákupu

Slouží klientovi k rozhodnutí, zda nemovitost splňuje veškeré jeho požadavky, včetně technického stavu.  Zároveň má klient informaci o dalších finančních nákladech, které ho čekají v souvislosti s opravami či rekonstrukci kupované nemovitosti. Díky provedené inspekci se tedy  nedostane klient do situace, kdy by byl nepříjemně překvapen vadami nemovitosti se kterými nepočítal a s tím spojenými finančními náklady.

Inspekce nemovitosti za účelem prodeje

Prodávající nemovitosti se může dostat do závažných problémů, které vyplývají z  odpovědnosti prodávajícího za poruchy či skryté vady v následujících pěti letech po prodeji. 
Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem a vadami prodávané nemovitosti. 
Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující nebyl při jejím nákupu informován, vzniká mu, v závislosti na rozsahu a povaze vad, zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

  • dodatečná sleva z kupní ceny
  • zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
  • odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

Před tímto nebezpečím Vás ochrání důkladná technická inspekce vaší nemovitosti. 
 

Informace o rozsahu jednotlivých variant a cenách inspekce nemovitostí naleznete v ceníku služeb:

Více se problematice inspekce nemovitostí můžete dočíst v následujících článcích:

Technický stav nemovitosti
Jak se vyhnou dodatečným investicím do nemovitosti
Skryté vady nemovitosti
Kontrola přebírané nemovitosti
Skrytá rizika, aneb nekalosti na katastru
 

Potřebujete poradit? Napište nám!

*
*
*
*
email: fullname: lname:

 

0návštěv za poslední měsíc