Cena a hodnota jsou dvě rozdílné věci

INVESTICE:
Cena a hodnota jsou dvě rozdílné věci

Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk, tedy ten, který by s jejich pomocí mohl být dosažen.

Ilustrační obrázek

Investování není určeno pouze pro nejbohatší,
svoji trošku tady může utrhnout každý

 

INVESTICE PRO VŠECHNY!

Investování je především předmětem zajištění do budoucnosti. Není nutné mít plán na skvělý byznys, či rovnou představu nákupu tropického ostrova. Investování má zajistit především ochranu Vašich peněz před inflací a ochranu již nabytého majetku. Investice se podílí na zvýšení budoucích příjmů, poslouží jako nástroj zajištění na stáří, zajištění rodiny a potomků. 

Každá investice přináší rizika, a každý, kdo se do investování pustí, by měl být s těmi nejčastějšími seznámen. Riziko představuje především nedosažení takového zhodnocení vložených zdrojů, které bylo na začátku procesu plánováno.

Pro všechny, kdo se nebojí

Existují však nástroje, kterými toto riziko zmírnit. Jedním z nich je volba dlouhého investičního horizontu. Řada investičních příležitostí totiž slibuje nižší riziko, ale i nižší výnosy, při vložení peněz na dlouhou dobu. Doba investice je důležitou informací, kterou je nutné znát před jejím pořízením. Právě nevhodná kombinace investiční strategie a délky investice může vést ke ztrátám.

Dalším nástrojem snížení rizika investice, je takzvaná diverzifikace. Jedná se o systém, kdy jsou peníze investora rozděleny a investovány na různých místech. Pokud tak jedna z investic nedosáhne požadovaného výnosu, na ostatní investované peníze tato situace nebude mít vliv. 

LIKVIDITA JE MANTROU INVESTORA

Jakkoliv je termín likvidita problematicky uchopitelný, hraje významnou roli při investování. Představuje v praxi rychlost, s jakou je možné investici přeměnit na hotové peníze. A to bez velkých ztrát. Likvidita představuje disponibilní peněžní prostředky. Likvidita je tak podmínkou solventnosti.

 

PRONÁJEM

Ilustrační obrázek

Investice do nemovitostí pro nájemní bydlení představuje ochranu před znehodnocením úspor. Dlouhodobá udržitelnost může být posuzována podle růstu cen v oblasti. Za udržitelný je možné považovat nárůst cen o 1 - 3 % nad výši inflace. Investice do nemovitostí jsou z dlouhodobého hlediska považovány za jedny z nejbezpečnějších. I v této oblasti je však na místě opatrnost.

Investice do nemovitosti vyžaduje čas, péči a řadu specifických znalostí. Jsou kladeny nároky na pečlivý výběr nájemníků. Pro dlouhodobé a bezproblémové udržení investice jsou však kladeny nároky rovněž na osobnost a aktivity pronajímatele. Spokojenost nájemníků je totiž spojena s nižší fluktuací, a tedy nižšími výdaji na samotný proces jejich vyhledávání.

Plánování je prvním a nejdůležitějším krokem
před uskutečněním jakékoliv investice

Čas, který před realizací investice strávíte přípravou se Vám několikanásobně vrátí. Cílem této přípravy je sestavení strategie pro pronájem. Je nutné vybrat kvalitní nemovitost, která odpovídá aktuální poptávce po pronájmech. Zvažujte, jaké jsou na trhu trendy, po jakém typu a velikosti bytu je poptávka právě ve městě, kde plánujete nákup nemovitosti. V této fázi investice je nutné zvážit, na jakého nájemníka cílíte. Uvažujte, jakým způsobem chcete svou činnost pronajímatele vést.

Ačkoliv po malých bytech typu 1+1, či garsoniéra, je značná poptávka, je nutné si uvědomit, že nájemníci zpravidla požadují pronájem takovéto nemovitosti pouze na přechodnou dobu. Je tak možné očekávat jejich relativně častou výměnu a tedy často se opakující proces hledání nových nájemníků. Rozsáhlejší nemovitosti, například určené pro rodiny s dětmi, jsou zpravidla vyhledávány s cílem dlouhodobého pronájmu. Vyhledání nájemníka pro takovouto nemovitost však může být značně svízelné. Strategické plánování je tak při nákupu nemovitosti zásadní.
 

Výběr kvalitní nemovitosti je spojen s řadou znalostí a vědomostí, především v oboru nemovitostí, stavebnictví, práva a marketingu


Dostatek informací a precizní kontrola stavitelů, developerů, vlastníků nemovitostí, zprostředkovatelů prodeje, důkladný průzkum dané nemovitosti a okolí je nezbytnou součástí správného investičního rozhodnutí. Jedná se o značně časově i vědomostně náročný proces a zpravidla vyžaduje spolupráci množství specialistů. Je nutné uvažovat, zda má byt dostatečné základní vybavení, je k dispozici voda, kanalizace, jsou přivedeny energie, zda jsou všechna připojení v bezvadném a v bezpečném stavu, jak efektivní je infrastruktura v oblasti, kde je byt umístěn, pomocí jakých dopravních prostředků je možné se k bytu dostat, zda je možné v okolí parkovat, za jakou cenu a další.

Skutečné zisky přináší nákup nemovitosti s dlouhodobě udržitelnou tržní hodnotou

Je nutné zajistit co nejvýhodnější financování a na základě znalosti právních a daňových požadavků zajistit bezpečnou koupi a převod do vlastnictví. Zásadním prvkem investice do nemovitosti je sestavení bezchybných smluv. V procesu hraje důležitou roli smlouva o koupi nemovitosti a posléze smlouva o pronájmu nemovitosti. Značné rozdíly v právech a povinnostech obou smluvních stran je možné zaznamenat ve smlouvě o pronájmu oproti smlouvě o podnájmu.

Zcela samostatnou problematiku představuje výběr spolehlivého nájemce. Je-li smlouva o pronájmu, či smlouva o podnájmu, uzavřena, povinnosti pronajímatele právě začínají. Jejich součástí je správa nemovitosti. Tu může zajišťovat sám majitel, nebo může být prováděna jednotlivcem, či firmou, která zajišťuje tzv. facility management. Cílem efektivní správy nemovitosti je minimalizace nákladů.

Rezidenční nemovitosti představují konzervativní investici, která může být stabilním pilířem portfolia investora. Před uskutečněním investice je nutné zvážit relativně dlouhou dobu návratnosti, obvykle v horizontu 20 až 30 let. Také likvidita investice není okamžitá. V případě, že se rozhodnete směnit svou nemovitost za peníze, budete nuceni absolvovat celý proces vyhledání kupce a právního procesu spojeného s převodem nemovitosti.

Ne nadarmo se říká,
že majitel nemovitosti bohatne ve spánku

Zisky z pronájmu nemovitosti mohou představovat pravidelný a jistý příjem do budoucna. Stabilní příjem v podobě nájemného může představovat cestu k finanční svobodě. Vlastnictví nemovitosti je ochranou úspor a majetku před znehodnocením inflací. V krátkodobém horizontu ceny nemovitostí kolísají, výkyvy jsou však více patrné u některých typů nemovitostí. Co je tedy klíčem k tomu, vlastnit nemovitost, jejíž cena je oproti jiným stabilnější?

Ilustrační obrázek

Kvalita nemovitosti a umístění ve vhodné lokalitě je nejúčinnější prevencí proti výkyvům její ceny na trhu

Investice do nemovitosti k pronájmu se setkávají s některými dalšími typickými fenomény. Poklesy cen nájemného jsou běžným rizikem. Z pozorování trhu s nemovitostmi však vyplývá, že k těmto poklesům dochází pouze u některých nemovitostí. Vhodně vybavený byt ve vynikajícím stavu, umístěný v žádané lokalitě, zpravidla udrží svoji cenu i v případě, že ceny nájmů všeobecně klesají. Kdy je však možné takový všeobecný pokles cen nájemného očekávat? Především v období růstu prodejních cen nemovitostí. Je to právě strach z dalšího nárůstu cen bytů a domů, který vede zájemce o nové bydlení k zadlužení a nákupu nemovitosti za nevýhodnou cenu.

Není zisku bez rizika?

Strach je významným motorem ovlivňujícím investiční rozhodnutí. Přes to, že pronajímání nemovitosti představuje jeden z konzervativních způsobů investování, rizika se objevují i v tomto odvětví. S řadou z nich je však možné velmi snadno pracovat a snížit rizika na minimum vhodnými preventivními opatřeními.

RIZIKA PRONAJÍMÁNÍ NEMOVITOSTI ZAHRNUJÍ:

 1. Nemovitost leží ladem
  Najít nájemníka, který bude schopen platit řádně a včas, bude udržovat Váš majetek v pořádku a zároveň bude mít zájem o dlouhodobý pronájem, není snadné. Pokud nemáte za zády tým odborníků, nebo nejste zkušeným realitním specialistou, vyžaduje proces vyhledání a udržení nájemníka hodiny a hodiny sebevzdělávání a přípravy. Spolupráce s odborným týmem poradců však nemusí být zdaleka nákladná. Výběrem vhodného subjektu poradenské společnosti je možné docílit značného nárůstu příjmů z investice do nemovitosti k pronájmu.
 2. Menší zájem o pronájmy
  Období zvyšování prodejních cen na trhu s nemovitostmi může vést k obavám z dalšího zvyšování cen v budoucnu a upřednostnění koupě nemovitosti před pronájmem. Taková situace povede ke snižování cen nájemného, nikoliv ke všeobecné ztrátě zájmu o pronájmy. Nejlepší prevencí poklesu zájmu o pronájem Vaší nemovitosti je důsledné plánování již ve fázi pořizování této nemovitosti. Atraktivní lokalita, výtečný stavebně-technický stav a vhodné a praktické dispozice a vybavení jsou lékem na jakoukoliv situaci trhu.
 3. Nájemce je kamenem úrazu
  Opatrnosti nikdy nezbývá ve fázi výběru vhodného nájemce. Spolupráce s odborníky na trhu realit je v této chvíli nedocenitelná. Je-li nájemce nespolehlivý a neplatí, přicházíte o peníze. Konflikty nájemce se sousedy mohou způsobit problémy budoucím nájemníkům i Vám. Je tak ohrožena Vaše pověst. Myslete na to, že právě atraktivita lokality a kvalita bytu ovlivňují typ nájemce, který na nabídku nájmu bude reagovat. Kvalitní nemovitost zpravidla přivábí spolehlivé nájemce s vysokými požadavky na životní styl.
 4. Usnutí na vavřínech
  Nemovitost vyžaduje stálou péči a ošetřování. Pokud vlastník nemovitosti ustane s opravami a údržbou, ovlivní to kvalitu nemovitosti. Sníží-li se kvalita bytu o úroveň níže, sníží se i výše nájemného, kterou bude nájemce ochoten zaplatit.

DŮCHOD

Důchod je bezesporu formou pravidelného příjmu. Odpracovaný čas je tak prakticky investicí. Jak ovšem zajistit, aby příjmy z důchodu byly dostatečné na pohodlný život ve stáří? Výše důchodu je závislá na řadě proměnných. Předčasný odchod do důchodu, například v situaci, kdy není možné najít vhodnou práci v posledních letech produktivního věku, je velmi častou příčinou snížení výše státního důchodu.
 

Ilustrační obrázek

STÁŘÍ PŘICHÁZÍ NÁHLE!

Spoření na stáří v podobě penzijního připojištění je doporučováno pro osoby, kterým na něj přispěje zaměstnavatel, a po 55. roce věku. Jedná se o konzervativní investici s velmi nízkým rizikem, ale také s nízkým výnosem. Penzijní připojištění tak zpravidla pokrývá inflaci, ale nenabízí o mnoho vyšší zhodnocení. Výhodou penzijního připojištění je možnost příspěvků od zaměstnavatele a státní příspěvek. Za problém penzijního připojištění je možné považovat nízkou likviditu. Prostředky z tohoto produktu jsou vypláceny obvykle po 60. roce věku.

 

 

NEJEN PRO VLKA Z WALL STREET
 

Ilustrační obrázek

 

Jedním z vysoce konzervativních způsobů investování je ukládání peněz na spořící účty. Moderní systémy často umožňují automatizovaný převod prostředků mezi běžnými a spořícími účty tak, aby maximum prostředků zůstávalo vždy na bankovním produktu se zhodnocením. Výnosy z této formy investice jsou zpravidla velmi nízké.

Další ze spořících produktů dostupných na současném trhu jsou definovány především likviditou. Jedná se například o vkladní knížky, či termínované vklady. Není pravidlem, že delší doba uložení peněžních prostředků zajistí vyšší zhodnocení. Od výše úroků je totiž nutné odečíst inflaci, která může způsobit, že zhodnocení nebude dostatečně vysoké.

Vysoce konzervativním produktem nabízejícím vyšší zhodnocení, než spořící účty, mohou být některé formy podílových fondů. Existují však i vysoce rizikové investice do podílových fondů, které slibují možnosti vysokých výnosů. V případě zájmu o investici v této formě je vhodné kontaktovat specializovaného finančního poradce, nebo vyhledat služby investiční společnosti. Jedná se o prostředí, které se neustále proměňuje a realizace investice v této oblasti vyžaduje značné znalosti a zkušenosti, či konzultace aktuální situace s odborníky.

Vysoce diskutovaným produktem, který se prakticky přes noc přenesl ze skupiny konzervativních v rizikové, je stavební spoření. Státní příspěvek může kdykoliv změnit výši i podmínky vyplacení, spoření je spojeno s poplatky spořitelnám za vedení účtů a založení smlouvy.

Jedním z nástrojů zhodnocení prostředků se stalo i životní pojištění, a to i přes fakt, že se nejedná o investiční produkt. Některé z produktů životního pojištění zahrnují investiční, nebo spořící složku, hlavním účelem produktu je však zajištění rizika.

Vysoce rizikovou investicí se mohou stát akcie. Pro investování do akcií je nutné věnovat určitý čas sebevzdělání v oblasti, nebo konzultacím se specializovaným finančním poradcem. Mezi akciovými produkty je možné nalézt konzervativní tituly i vysoce rizikové. Zkušený investor pro maximalizaci zisku zpravidla vhodně nastaví své portfólio tak, aby dosáhl nízkého rizika a vysokých výnosů. Tento způsob řízení investice se nazývá diverzifikace.

Formou bezpečnější, než samotné akcie jsou dluhopisy. Vhodnou formou investice mohou být státní dluhopisy. Splatnost dluhopisů je často velmi dlouhá a je vyžadováno relativně vysoké množství zdrojů. Výnos pro investora obvykle není vysoký.

 

DRAHÉ KOVY

Investice do fyzických předmětů je zajímavým způsobem, jak uložit prostředky na značně dlouhou dobu. Investice do starožitnosti, nebo umění vyžaduje rozsáhlé znalosti v oboru, či spolupráci se zkušeným poradcem. Je nutné rovněž uvažovat, že likvidita takové investice může být velmi dlouhá.

Ilustrační obrázek

Zlato a jiné drahé kovy představovaly a představují uchovatele hodnot především v situacích, kdy jsou jiné formy ohroženy. V době krizí a konfliktů, kdy existuje předpoklad, že měna značně oslabí, mohou být tyto materiály ve své fyzické podobě vhodnou formou k uchování jmění. Je možné zakupovat investiční slitky, mince, medaile, či sběratelské kusy. Fyzický nákup kovu však není jedinou možností investice do zlata. Je možné jej nakupovat prostřednictvím obchodníků, nebo platforem pro obchodování na burze.

Obchodníci s komoditami, či online obchodní platformy, nabízejí obchod se značným množstvím komodit. Jedná se například o ropu, pomerančový džus, rýži a další.

V případě, že se rozhodnete pro obchodování komodit,
věnujte čas vzdělávání.
Vyplatí se to.


Webových nástrojů ke vzdělávání v online obchodování je pravděpodobně ještě více, než samotných obchodních portálů a platforem. Seznamují nejen s obchodováním samotným, ale i s vlastnostmi jednotlivých komodit. Nejedná se o ztracený čas, protože zákonitostí a metod na trzích je značné množství. Zkušení obchodníci rovněž doporučují stát se specialistou na omezený počet komodit. Zaměření na jeden produkt, a detailní seznámení s jeho vlastnostmi, totiž vede k lepším výsledkům, než divoké zkoušení všech dostupných možností trhu.

Forex představuje obchodování měnových párů. V současnosti se praktikuje nejsnáze pomocí online obchodních platforem. Forex je určen především pro krátkodobé investice. Jedná se o vysoce rizikovou formu investice, která je pro investora velmi časově náročná. Vyžaduje pravidelné sledování pohybů na trhu a pružné reagování na změny otevřením, či zavřením obchodu.

 

CHYTIT PŘÍLEŽITOST

Realizace investice a správné nastavení investičního portfolia není snadné, vyžaduje velké množství informací a proaktivitu. Správně cílená investice však může zajistit vytvoření pasivního příjmu a posléze i finanční svobodu a nezávislost. Jednotlivé domácnosti využijí investice pro zvýšení vlastní životní úrovně.

Ilustrační obrázek

„Příležitosti jsou neobvyklé.
Když prší zlato, vyložte kbelík, ne náprstek.“
- Warren Buffett


MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

Chcete si pořídit vlastní bydlení? Přemýšleli jste o tom, že nákup nemovitosti můžete chytře zkombinovat s investicí? Tentokrát se s vámi chceme zamyslet nad tím, jak nákupem nového bydlení co nejv...

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk. Investování není určeno pouze pro nejbohatší, svoji trošku tady může utrhnout každý. Pak na...

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem.

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

Připravte se na veškeré záludnosti refinancování hypotéky již předem. O co tedy přesně poskytovatelům hypoték jde? To se dozvíte v tomto článku.

Potřebujete poradit? Napište nám!

0návštěv za poslední měsíc