Investiční poradenství

Pod pojmem placené poradenství si většina z nás nedokáže pořádně představit, v čem taková služba vlastně spočívá. To byl pro APLU impuls k tomu, abychom to svým klientům lépe objasnili.

Ilustrační obrázek

Placené poradenství je předem definovaná transparentní odměna pro zainteresovaného specialistu, která je klientem specialistovi vyplacena za jeho vynaložený čas nebo přidanou hodnotu. V oblasti služeb jsou obvykle kvalifikovaní odborníci placeni z produktů, přičemž jsou jejich odměny skryty v nákladu daného produktu.

Proč placené finanční a investiční poradenství v APLU?

Naše společnost zvolila tento způsob právě proto, neboť nám na spokojenosti našich klientů záleží. Touto formou úhrady za služby zajišťujeme svým klientům především jistotu, že jim nebudou podsouvány investiční rady s preferencí produktů s vyšší provizní marží pro naši společnost. Tyto marže, které jsou standartně klientem zaplaceny při nákupu investičního nástroje (zpravidla ve výši 1-5 % z hodnoty investice) jsou na základě naší vzájemné dohody následně vráceny zpět a připisovány na bankovní účet klienta. Forma investičního poradenství v APLU  je  placena daným procentem 1-1,8 % z objemu aktiv pod správou.

Náš komplexní investiční servis však nemusí být vhodný pro každého investora. Jedná se o skutečně exkluzivní služby nabízené především velmi náročným klientům, kteří požadují zcela individuální přístup. Službu našeho specialisty zaměřujícího se na portfolio je možné využít s finančním majetkem od 500 000 Kč.


Naše investiční filozofie:

 • aktivní investiční přístup s řízeným rizikem,
 • konzistentní analýza makroekonomiky, trhů a jednotlivých společností,
 • nepřetržité sledování úvěrové kvality a likvidity investovaných prostředků,
 • důraz na diverzifikaci portfolia do různých kategorií majetku a různých trhů,
 • kontinuální sledování regionální a sektorové orientace,
 • zvažování daňových důsledků v investičním procesu (pokud je požadováno),
 • navýšení o dlouhodobou hodnotu.


Nabídka služeb:

Aktivní sledování portfolia

Ilustrační obrázek

Nabízíme správu investičního portfolia pro náročné klienty, kteří chtějí mít užitek z profesionálního monitorování svého portfolia a individuálního investičního poradenství. Vybraný investiční specialista zůstává jediným kontaktním místem.

Aktivní specialista v řešení portfolia

Ilustrační obrázek

Rozsáhlá správa a řešení portfolia vhodná i pro vysoce náročné klienty, kteří žádají interaktivní přístup ve spolupráci s našimi investičními profesionály. Nabídka služeb APLU specialisty spočívá v poskytování užitečných rad a doporučení, která jsou plně přizpůsobena potřebám klienta i jeho investování.

Aktivní přístup k obchodování

Nabízíme investiční řešení pro klienty, kteří hledají interaktivní přístup v součinnosti s našimi odborníky při získávání přístupu k informacím o vývoji trhů, nejnovějších investičních vizích, a to v reálném čase bez ohledu na samotné portfolio.


Ilustrační obrázek

Vzhledem k tomu, že jsou finanční trhy v neustálém pohybu, náš investiční specialista nepřetržitě vaše portfolio sleduje, porovnává ho s Vámi zvolenou investiční strategií a analyzuje vývoj. Následně dle aktuálního vyhodnocení, navrhuje případné úpravy složení vašeho portfolia tak, aby odpovídalo sestavené investiční strategii, a tedy vašim dlouhodobým cílům. V případě, že by se tyto cíle změnily s ohledem na momentální životní situaci, pomůže Vám zhodnotit a rozhodnout, zda je vhodné vaší investiční strategii změnit.


Jaké výhody získáte?

 • Individuální řešení Vaše portfolio odráží vaši osobní strategii, která je koncipována tak, aby splnila vaše finanční potřeby a cíle.
 • Delegování – správu svého majetku svěříte investičním znalostem významného správce majetku s možností celosvětového dosahu.
 • Diverzifikace –​​​​​​​ vaše dobře diverzifikované portfolio těží z pečlivě zvolené kombinace investičních nástrojů s cílem snížit investiční riziko.
 • Reporting –​​​​​​​ budeme Vám předkládat pravidelná hodnocení výkonnosti vašeho portfolia a aktuální informace od našich investičních odborníků o nejnovějším vývoji trhů.


Chcete mít úspěšné portfolio? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc