Strategie All seasons

Strategii „All seasons“ (strategie pro všechna roční období) uplatňuje ve svém fondu Pure Alpha Strategy známý investor Ray Dalio, který před více než 40 lety založil a dodnes spravuje Bridgewater (největší hedgeový fond na světě s více než 160 miliardami dolarů spravující jmění nejbohatších lidí planety, bankovních institucí a vlád). V roce 2007 předpovídal R. Dalio finanční krizi, přičemž právě jeho Bridgewater byla jednou z mála společností, která měla v průběhu této krize o rok později kladnou výkonnost.

Ilustrační obrázek

Vůbec první projekt, který vycházel z tohoto principu respektování ekonomického cyklu, byl poprvé zveřejněn v knize Harryho Browne a Terryho Coxon s názvem Inflation-Proofing your investments.

Ray Dalio tuto pasivní strategii All seasons původně sestavil pro svůj vlastní svěřenský fond, ve kterém drží většinu svého majetku. Jeho základním cílem je vlastnit portfolio, které dokáže odolat jakýmkoli nepředvídatelným ekonomickým změnám. Strategie vyžaduje nenáročnou taktiku „kup a drž“, což se ukázalo jako nejvhodnější způsob bez nutnosti předvídat ekonomickou budoucnost.

Zkrátka, jedná se o vysoce úspěšnou strategii, která chrání majetek investorů (klientů) za každého investičního počasí. Počítá s výkyvy, které jsou běžnou součástí trhu a stanovuje 4 základní druhy „počasí na trhu“:


 • růst cen = inflace je vyšší než předpoklad,
 • deflace = inflace je nižší než předpoklad,
 • ekonomický růst = růst je vyšší než předpoklad,
 • ekonomický pokles = růst je nižší než se očekává.


  Jednoznačně vždy na trhu převládá růst, pokles nebo deflace. Dle toho některá aktiva stoupají, jiná zase propadají. All seasons strategie vytváří investiční portfolio tak, aby se aktiva vzájemně doplňovala - tzn. jestliže na jedné straně aktiva klesají, na straně druhé jiná aktiva stoupají a tím propad vyváží. Pomocí této bezpochyby promyšlené strategie investoři dosahují dlouhodobého růstu s průměrným výnosem 9 % p.a.


  Jaké je složení portfolia ALL SEASONS?  

  Ilustrační obrázek

  V porovnání s Nobelovou nadací staví své portfolio ALL SEASONS především na dluhopisech. Výnosy jsou díky tomu stabilnější a výrazné poklesy jsou ojedinělé.

  Harry Markowitz ve své práci o základech teorie portfolia (za kterou získal v roce 1990 Nobelovu cenu) prokázal, že přidáváním rizikových akcií k nízkorizikovým státním dluhopisům dokážeme nejen zvýšit výnos, ale i snížit celkovou rizikovost portfolia. Ray Dalio byl zase tím, kdo v praxi našel optimální poměr mezi akciemi, dluhopisy, komoditami a zlatem.

  V následujících letech však očekáváme nižší výnosy než v předchozích obdobích. Předpokládáme tedy, že se výnos bude pohybovat zhruba okolo 5 % p.a.

  V posledních 50 letech byl pro All Seasons nejhorší rok 2008 a 2015, kdy došlo k poklesu na - 2 %. I nejhorší dekáda ale znamenala pro investory průměrný výnos 4 % p.a.  Historické výsledky hospodaření All Seasons


  Historické výsledky All Seasons

  Chcete mít úspěšné portfolio? Napište nám!

  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  0návštěv za poslední měsíc