1. Převzetí domu od bývalého správce

 • Přebrání veškeré potřebné dokumentace k domu.
 • Důkladná kontrola celého objektu včetně realizace nové fotodokumentace a pasportizace.
 • Revize stávajících dodavatelských smluv (voda, elektro, plyn…), případně zajištění smluv nových.
 • Kompletní vyhotovení nových evidenčních listů s platebními údaji pro vlastníky (nájemníky).
 • Řešení s bývalým správcem způsobu vyúčtování služeb.
 • Oznámení všem nájemníkům (vlastníkům) o změně správce domu.


2. Ekonomické služby​​​​​​​

Ilustrační obrázek
 • Administrace nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada.
 • Roční vyúčtování záloh a jeho doručení.
 • Reporting o činnosti správce.
 • Reklamace k ročnímu vyúčtování záloh.


  3. Předpis a evidence plateb

  • Vedení evidence nájemníků (vlastníků).
  • Předpis nájemného a úhrad za služby související s užíváním jednotky.
  • Evidence plateb.
  • Úprava výše záloh v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování.
  • Informování České pošty o změnách předpisu – SIPO.
  • Urgence a upomínky na nezaplacené nájemné, úhrady za služby, splátkové dohody, návrhy na žaloby.
  • Pravidelný reporting o neplatičích nájemného a služeb souvisejících s užíváním jednotek.
  • Zpracování vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, zajištění úhrad nedoplatků a vypořádání přeplatků z vyúčtování.
  • Poradenský servis a pomoc s vymáháním dlužných částek, bytových náhrad pro neplatiče.
  • Administrativní agenda spojená s potvrzováním žádostí dokladů pro nájemníky.
  • Kontroling nájemních smluv a zpracování nových.


  4. Vedení účetnictví FO (fyzické osoby)

  • Vystavování pokladních dokladů a vydaných faktur.
  • Zpracování statistických údajů.
  • Zpracování podkladů pro úvěr.
  • Zpracování přiznání daně z nemovitostí.


  5. Vedení účetnictví PO (právnická osoba)​​​​​​​

  Ilustrační obrázek
  • Evidence hmotného a nehmotného majetku.
  • Vystavování převzatých účetních dokladů s ohledem na obsah a úplnost náležitostí.
  • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob.
  • Zaúčtování účetních dokladů.
  • Sestavení roční účetní uzávěrky a předání veškeré účetní dokumentace.


  6. Právní servis

  • Prodej RD, bytu, nebytových prostor i pozemků.
  • Pronájmy bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny.
  • Profesionální odhady nemovitostí.
  • Investiční poradenství.
  • Právní poradenství a smluvní zajištění v případě vymáhání dluhů za vlastníky (úhrady do fondu oprav, služby).
  • Dohody o splátkovém kalendáři, příprava žalob.
  • Vypracování „neprůstřelné” nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu/nebytových prostor.
  • Podávání návrhů na vklady a zápisů do KN.
  • Návrhy na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků (v případě porušení smluvních podmínek nebo vyplývajících ze zákona).
  • Ostrahu objektů.
  • Výběrové řízení na uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklam (podle přání majitele).
  • Vytvoření smluv o věcných břemenech.

  V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.

  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  0návštěv za poslední měsíc