Svěřenské fondy

Chcete svůj rodinný majetek chránit před riziky podnikání? Chcete si zajistit klidné stáří a zabezpečit své nezletilé či studující děti? Nebo si přejete v budoucnu předejít dědickému řízení a stanovit jasné podmínky pro získání dědictví?

Ilustrační obrázek

Kouzlo svěřenských fondů tkví v tom, že dokážou ochránit váš majetek před nepříznivými a nepředvídatelnými okolnostmi.  Poslouží také v případě, kdy chcete svým dědicům předat majetek bez dědického řízení a přitom mít jistotu, že o vás budou pečovat až do konce.

 

Dlouhá zahraniční tradice

V zahraničí jsou svěřenské fondy (trusty) oblíbené a využívané už dlouhá léta. V novodobé historii České republiky nemají svou tradici, ale jsme jednou z mála zemí EU, která založení a existenci svěřenských fondů umožňuje.

 

 

Účel založení fondu

Ilustrační obrázek

Účel pro založení fondu může být

 • soukromý 
 • ale i veřejný

Majetku, který převedete do svěřenského fondu, můžete stanovit téměř jakýkoliv účel.

 

Důvody založení

 

Funkce ochrany majetku

Ochrana majetku je hlavní funkcí svěřenských fondů, ať už jde o zajištění jeho celistvosti nebo o řádnou a efektivní správu. Mohou být využity při zajištění ochrany majetkových hodnot proti nežádoucím vlivům a rizikům jako:

 • lehkovážné nebo rozmařilé nakládání s majetkem,
 • neuvážlivé, chybné nebo delikventní chování,
 • ochrana předávaného majetku před tzv. spendthrift, neboli před dědici, kteří by svůj majetek mohli utrácet neuváženým způsobem,
Ilustrační obrázek
 • rozdrobení z důvodu rozdílných názorů,
 • potenciální věřitelé,
 • nežádoucí dědici,
 • snaha o zmocnění nebo ovládnutí,
 • riziko z provozu podnikání,
 • propadnutí státu,
 • neblahé důsledky rozvodového řízení,
 • nekvalifikovaná správa nebo nízká efektivita,
 • zachování rodinné firmy,
 • ochrana rodinného majetku před exekucí.

Další funkce svěřenského fondu

Druhý okruh cílů nesleduje především majetek zakladatele – zajímá se o ochranu zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuci majetku, naplnění jím stanovených podmínek, zajištění diskrétnosti vlastnictví či naplnění jeho posmrtné vůle.

 

Další účely vzniku svěřenských fondů:

 • ochrana zájmů a životních potřeb beneficientů,
 • ochrana rodinných vztahů v důsledku majetkových sporů,
 • zapojení a výchova majetkového nástupce, zachování rodinné firmy,
 • dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé přiznání různých práv oprávněným osobám,
 • ochrana před náklady nebo riziky spojené s držbou majetku,
 • fond, jako nástroj správy výživného,
 • realizace dobročinné a charitativní aktivity,
 • odvrácení propadnutí majetku státu z důvodu absence zákonného dědice,
 • svěřenský fond pro zaměstnance,
 • investování a správa majetku za účelem zisku.

 

Ve svěřenských fondech figurují tyto 3 osoby (případně více osob) :

 • zakladatel
 • správce
 • obmyšlený

Zakladatel

Zakladatelé jsou vždy osoby nebo společenství, které se rozhodnou vyčlenit část svého majetku do tohoto fondu. Fond může vniknout také na základě poslední vůle. V tomto případě fond reálně vzniká až po smrti zakladatele a řídí se posledním přáním, uvedeném v závěti.

Správce

Fond může spravovat jeden nebo více správců. Jedním z nich může být také sám zakladatel. Kontrolu nad správou fondu má zakladatel i obmyšlený, případně jiné předem určené osoby.

Obmyšlený

Konkrétní osobu obmyšleného určíte při založení fondu nebo předem stanovíte způsob pozdějšího výběru této osoby. Obmyšlený má právo na plnění až tehdy, kdy splní všechny předem určené podmínky zakladatele. Podmínky a rozsah plnění mohou být různé. Například dosažení zletilosti, zajištění péče o zestárlého zakladatele, dokončení studia a další. Čerpání finančních prostředků můžete také omezit pouze na určitý účel – např. pro úhradu studia, pořízení bydlení apod. 

V případě, že zvažujete založit svěřenský fond svépomocí, připravili jsme pro vás variantu pomocí on-line kurzu, který vás seznámí s podstatou fungování svěřenských fondů a pomůže vám krok po kroku vybudovat Váš svěřenský fond. Jsme si vědomi specifik při zakládání jednotlivých svěřenských fondů, proto navíc nabízíme v rámci kurzu bezplatný budget, který můžete využít ke konzultacím nebo tvorbě potřebných dokumentů.

Máte zájem o založení svěřenského fondu?
Nevíte si rady s jeho založením?
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

0návštěv za poslední měsíc