Jak investují úspěšní investoři

Zprůměrování nákupní ceny

Ilustrační obrázek

K průměrování ceny nakupovaného aktiva dochází tehdy, kdy nakupujete v pravidelných sekvencích. Tím, že každý měsíc svou investici vložíte, bude vzrůstat Váš majetek pro čerpání doživotní renty. Toto je nejjednodušší metoda, jak ochránit své portfolio v souvislosti s poklesem. Poklesy na trzích totiž způsobují to, že vaše již nakoupená aktiva ztrácejí hodnotu, ale zároveň nakupujete jiná stejná aktiva za nižší cenu. Tímto dochází k průměrování nákupní ceny aktiv a Vy tak z dlouhodobého hlediska získáváte daleko stabilnější výnos, než by tomu bylo v případě jednorázové investice.

Tento způsob investování má tu výhodu, že případné poklesy na trhu nejsou ve vašem portfoliu tolik znatelné, emoce investorů jsou snadněji zvládnutelné a vzhledem k vašim pravidelným platbám vaše portfolio naopak vzrůstá, a to i v období poklesů. Důležitost se však stále klade na dodržování finančního plánu investora.


Pasivita aneb strategie „kup a drž“

Tak jako existují aktivně řízené fondy, je tomu i naopak, což je případ třeba ETF fondů. U jasně stanovené strategie a vhodné skladbě portfolia jsou předem stanovená pravidla, dle kterých se portfolio spravuje. Kromě toho, že jsou tato portfolia často mnohonásobně levnější (odpadají poplatky) než ty aktivně spravované, jsou především pro investora jednodušší. V průběhu času se dělají jen mírné korekce s ohledem na aktuální situaci investora.

Statistiky ukazují, že 96 % aktivně řízených fondů nikdy nepřekonaly trh, zatímco pasivní fondy kopírující trh dosáhly daleko lepších výsledků. Má to však rovněž svá úskalí.

Tato investiční strategie je dlouhodobě doporučovanou strategií vůbec a jak se ukazuje, mnoho investorů se ji snaží udržet. Je třeba ale pečlivě vybírat skladbu portfolia. Investoři si bohužel často vůbec neuvědomují, že kupují stále stejné fondy, přičemž se aktiva těchto fondů pořád mění. Tato skutečnost je zcela opačná právě od ETF fondů, které svá aktiva stabilně drží. Dbejte tedy více o svou investici a sledujte veškeré dění kolem ní.


Ilustrační obrázek

„Nemůžete změnit vítr, ale můžete nastavit plachty“

(Billie Joe Armstrong)

Tímto citátem lze vyjádřit i to, že sice nemůžeme ovlivnit směr trhu, ale díky správně zvolené strategii a vhodně složeným portfoliem můžeme i při nepříznivém vývoji trhu vydělávat.Složený úrok

Asi největším kouzlem investování je složené úročení. O složeném úročení hovoříme tehdy, kdy zhodnocenou investici ponecháte bez výběru zisku a následující rok se vám bude zhodnocovat i zisk z předchozího roku.


Příklady:

Při investici 100,- Kč a zisku ve výši 10% p.a. je zisk 10,- Kč. Na začátku následujícího roku bude ale investice spolu se ziskem 110,- Kč, což znamená, že zhodnocení na konci roku při 10 % činí 11,- Kč.

Díky složenému úročení dokážete při jednorázové investici 10.000,-Kč a zhodnocení 10% ročně vygenerovat při délce 30 let majetek v hodnotě zhruba 175.000,- Kč.

V případě pravidelné investice 1.000,- Kč měsíčně, při zhodnocení 10 % p.a. a po dobu 30 let (investujete tedy celkem 360.000,- Kč), budete mít po ukončení investic majetek v hodnotě zhruba 2.260.000 Kč.

Kreditní riziko


Ilustrační obrázek

Kreditní riziko vychází z neschopnosti či neochoty protistrany splácet své závazky. V případě, že byste koupili dluhopis pouze jedné společnosti, vystavujete se tak riziku, že tato vybraná firma může zkrachovat, Váš dluhopis nebude mít kdo splatit a dojde k Vaší ztrátě. Kreditní riziko nejde nikdy úplně vyloučit, přesto ho můžete eliminovat tím, že investujete do akcií vlajkových lodí velkých společností či státních dluhopisů, přičemž riziko úpadku je velmi nízké. Pokud by však přece jen na úpadek jedné z firem došlo, nebylo by to pro Vaše portfolio likvidační.Finanční ztráty

Každý obchodní proces je obvykle provázen i finančními ztrátami. Je tedy na místě, abyste uměli vhodně selektovat. Ztráty se totiž mohou členit na ztráty dočasné a trvalé.

Dočasné ztráty – jsou způsobeny poklesy trhů nebo jejich úpravami a tak jako hodnoty v tomto případě klesají, vždy se jednoho dne vrátí zase zpět na hodnotu původní. S těmito přirozenými ztrátami - výkyvy jednoduše musíte ve Vašem portfoliu počítat.

Trvalé ztráty – jsou takové ztráty, kdy o své finanční prostředky přijdete zcela.  Příčinou může být například kreditní riziko, nevhodné dluhopisy, nevýznamné akcie, neúspěch v podnikání apod. Jak už jsme zmínili v sekci „ kreditní riziko“ = koupíte-li dluhopis jen jedné společnosti, která zkrachuje, dluhopis nebude mít kdo splatit a dojde k Vaší trvalé ztrátě. Jednoznačně se vždy snažte trvalým ztrátám vyhnout vhodně zvolenou investici. Relax

Ilustrační obrázek

Vzhledem k tomu, že se rentiéři velmi často zaměřují na tvorbu, správu, budování a růst svého majetku s cílem čerpat svou pravidelnou rentu, zapomínají na sebe samé. Uvědomte si, že ke každé cestě za úspěchem vede dostatek vnitřní energie, síly a motivace, která je hlavním motorem ke splnění požadovaných cílů. Zahrňte tedy do svého rozpočtu taktéž finance pro vaši zábavu, zasloužený relax a věci, které máte jednoduše rádi.Chcete mít úspěšné portfolio? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc