INVESTIČNÍ PORTFOLIO versus STRATEGIE 

Kam uložit peníze, aby neztrácely na hodnotě a přitom byly po ruce? S touhle otázkou si začíná lámat hlavu stále více střadatelů. Úroky u nejkonzervativnějších spořicích produktů totiž nekompromisně klesají. Inflace tak dál užírá většinu z toho, co nám naše úspory vynesou. Nabízí se ale vůbec nějaké vhodné alternativy?

Ilustrační obrázek

Na finančním trhu je k dispozici široká škála možností, kam drobný střadatel může volné prostředky umístit. Možnosti jsou tak široké, že o nich mnoho lidí stále ještě ani neví a drží se "tradičních" a mediálně známých možností. A ty zpravidla nepatří mezi ty nejvýhodnější.  

Abychom tedy zajistili pravidelný růst investičního portfolia, musíme nejprve správně nastavit samotnou investiční strategii.

Co je to investiční portfolio?

Investiční portfolio je součet všech vašich investičních nástrojů. Jeho konkrétní podoba závisí na vašich investičních cílech, investičním horizontu a vašem psychologickém profilu.

Většina úspěšných investorů má jedno společné. O své investice se zajímají a své portfolio tvoří z investic, kterým sami rozumí. Pokud ale zrovna některým typům investic nerozumíte, neznamená to, že se jim máte zcela vyhnout. Naopak je potřeba se o nich dozvědět co možná nejvíce.
Složení portfolia:
Správné složení portfolia je závislé na těchto třech aspektech:1. ALOKACE

Základním stavebním kamenem jak rozložit vaše finanční prostředky do jednotlivých kategorií aktiv tvoří nemovitosti, dluhopisy, akcie, zlato a jiné komodity. Tomuto rozdělení říkáme alokace. Správné zvolení alokace je rozhodujícím předpokladem pro úspěch vaší investice.

2. DIVERZIFIKACE

Jestliže už víte, která konkrétní aktiva hodláte koupit a kolik do nich chcete investovat, je nezbytné zvolit správné investiční nástroje = diverzifikace.

Co to je diverzifikace a proč je důležitá?

Ilustrační obrázek

Diverzifikace je rozložení portfolia na více investic za účelem snížení rizika. V případě kvalitní diverzifikace celé portfolio neovlivní negativní pohyb jedné z investic. Pohyby jednotlivých investic se naopak doplňují. Diverzifikaci portfolia zajišťujeme na základě vašich konkrétních požadavků na akceptovatelnou míru kolísání investice, její zpeněžení v čase, ale také podle druhu investice nebo měny, v níž investujete.

Diverzifikace brání investici před riziky politickými, odvětvovými, kurzovými, tržními či kreditními. Cílem je uchránit vaši investici tak, aby nedošlo k náhlému poklesu.

3. EMOCE

Pokud už máte vybraná aktiva koupená, je nezbytné umět patřičně zacházet se svými emocemi, abyste své takto nastavené portfolio uměli udržet co možná nejdéle a to i v obdobích, která nemusejí být vždy příznivá. Základem úspěchu při tvorbě rentiérského majetku, je dobře nastavit své investiční portfolio, dodržet strategii včetně finančního plánu a v neposlední řadě ovládat své emoce. Jedině tak se vyhnete největšímu riziku – Vám samým.

Ilustrační obrázek

Emoce neodmyslitelně patří do nejrizikovější skupiny faktorů, které mohou příznivě, ale i nepříznivě ovlivnit vývoj vašeho investičního portfolia. Nezvládnuté emoce, kdy investoři mnohdy podléhají různým náladám a psychickým procesům panujícím na trhu, vedou ke snaze jejich investice tzv. časovat. Tímto se rozumí, že hledají ten správný okamžik, kdy nakoupit a prodat s cílem vyššího zisku, než trh aktuálně nabízí. Výsledek této snahy je však často opačný.

Abyste dokázali své emoce udržet na uzdě a zároveň lépe pochopili jak s nimi nakládat, doporučujeme nejprve porozumět standardnímu chování trhu. Je zcela zřejmé, že jakýkoli pokles na trzích v nás vyvolá jistou paniku a nátlak na naše emoce. Jedná se o okamžik, kdy nás tato směs pocitů vede k pochybám o své investici a hrozí tak reálné riziko zcela unáhleného prodeje celé investice!

Je tedy nezbytné si uvědomit, že pokles hodnoty vaší investice na trhu nemusí vždy resolutně znamenat, že by společnosti, které skrze ni spoluvlastníte, ztratily svou hodnotu úplně. V takovém případě se jedná pouze o snížení jejich tržní ceny, nikoli jejich hodnoty.


Abyste poklesu tržní ceny versus hodnoty dokázali lépe porozumět, uvádíme názorný příklad vztahující se k nemovitosti:

Vlastníte byt za 3 miliony korun, přičemž Vám zajišťuje pravidelný měsíční příjem 9 tisíc Kč. V případě, že by došlo na trhu vlivem nepříznivých podmínek k poklesu hodnoty tohoto bytu o 10 %, což činí 300.000,-Kč, hodnota bytu po poklesu je 2 700 000 Kč, přesto všechno Vám vaše nemovitost vynáší stále stejný a neměnný měsíční příjem.

Ilustrační obrázek

S největší pravděpodobností tedy nebudete ihned kvůli tomuto poklesu zvažovat prodej bytu. Mnoho majitelů investičních bytů naopak vyčká nejen na vhodnější dobu pro prodej, ale současně i na lepší cenu. Vždy sehrává velkou roli nabídka versus poptávka, která určuje tempo i samotný směr celého trhu. V momentě, kdy nabídka převyšuje poptávku, ceny nemovitosti logicky klesají, ale jakmile opětovně poptávka vzroste, ceny zase vzrostou společně s ní.

Pakliže ale vlastníte akcie, jejich prodej je daleko snazší, než je tomu u nemovitostí. A právě zde nastává zmíněná propast pro investory, kteří unáhleně podlehnou svým emocím a obavám z dalšího poklesu a akcie prodají s velkou ztrátou.

 

APLU rada závěrem:

Mějte na paměti výše zmíněná fakta, zvlášť v době, kdy bude celý trh oslaben, a nastanou tyto obávané chvíle plné napětí z možného dopadu na vaše investice. Nepodléhejte zbytečné panice, která by mohla mít fatální důsledky na vaše investiční portfolio.

Zaujali jsme Vás? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc