INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Inspekce nemovitosti je velmi důležitou součástí každého realitního obchodu a bez ní nejen že svůj vysněný domov nekoupíte, ale rovněž ani neprodáte. 

CO NABÍZÍME?

1.  INSPEKCE NEMOVITOSTI STANDARD (4.500,- Kč)

 • Vstupní konzultace s klientem na místě stavby
 • Technická prohlídka nemovitosti (RD, bytové jednotky, komerční nemovitosti apod.)
 • Eliminace rizik před koupí

2.  INSPEKCE NEMOVITOSTI COMFORT (5.000-15.000,- Kč)

 • Ústní konzultace s inspektorem
 • Důkladná technická prohlídka dané nemovitosti
 • Definování případných rizik souvisejících s koupí nemovitosti
 • Vypracování písemné zprávy s nalezenými závadami a ústní návrh na jejich odstranění
 • Hrubý odhad nákladů na opravy dle zjištěných vad
Ilustrační obrázek

3.  INSPEKCE NEMOVITOSTI COMPLEX (10.000-20.000,- Kč)

 • Konzultace s inspektorem na místě, popř. soudním znalcem
 • Důkladná technická prohlídka dané nemovitosti
 • Zjištění případných rizik souvisejících s koupí nemovitosti
 • Zpracování písemné zprávy s nalezenými závadami 
 • Sestavení plánu a písemný návrh na odstranění zjištěných vad
 • Kompletní vyčíslení nákladů na nutné opravy dle zjištěného stavu nemovitosti
 • Nezávislý, argumentačně dobře podpořený posudek

  4.  PŘEMĚŘENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY ( 500 – 2.000,- Kč)

  5.  ZAMĚŘENÍ POZEMKU GEODETEM ( individuální cenová kalkulace dle rozsahu)

  6.  ZNALECKÉ POSUDKY:

  • Znalecký posudek bytu – 2.000,- Kč*
  • Znalecký posudek rodinného domu – 5.000,- Kč*
  • Znalecký „tržní“ posudek (např. pro insolventního správce) – 6.000,- Kč*

   ​​​​​​​​​​​​​​* Uvedené ceny jsou orientační a nezahrnují dopravu. 

  7.  SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME I SAMOSTATNĚ:

  • Ověření správnosti zaměření pozemku ve spolupráci s geodetem (4.000–8.000,- Kč)
  • Přeměření podlahových ploch (500 – 3.000,- Kč)


  INSPEKCE V DETAILECH:


  I.    Kontrola staveb a nemovitostí 

  Spočívá v technické zprávě, prohlídce a prověření nemovitosti


  Při kontrole se zaměřujeme na níže uvedené stavební prvky a položky:
  ​​​​​​​

  Ilustrační obrázek
  • Střecha – celkový stav krytiny, hromosvodu, trámoví, krovů, způsobu zateplení, komínů (v nadstřešní části) a další.
  • Statika stavby – vady způsobené špatnou statikou
  • Sesedání zdiva – kontrola napříč celou nemovitostí
  • Vlhkost, plísně – prověření rizika vzniku plísní v interiéru, ale i sklepních prostorách
  • Půdní prostory – aktuální stav krovů, zateplení, komínů, elektroinstalace
  • Jednotlivé místnosti – kontrola všech zásahů vlastních stavebních prací a konstrukcí vnějších stěn a činnosti uvedené níže:
   • Podlahy, plovoucí podlahy, stěny a stropy – rovinnost a pravoúhlost, řemeslné provedení
   • Okna a okenní parapety – provedení, správné osazení oken, funkčnost těsnění, mikro ventilace, možnost úplného otevření oken, stabilita rámu a další
   • Dveře a prahy – řemeslné provedení, kování, povrchová úprava, bezpečnost, manipulace
   • Dlažby a obklady – spárování, kvalita pokládky, použitý materiál
  • Sanitární zařízení – správné usazení umyvadla, toalety, bidetu
  • Ventilace – způsob odvětrávání kuchyně, koupelny, toalety a jejich funkčnost
  • Sklepní prostory – velký důraz kladen na vlhkost všech sklepních prostor a kontrolu  hydroizolace. Nedílnou součást inspekcí i reklamací tvoří posouzení nemovitosti z hlediska zdravotního, ale i bezpečnostního dle zákonného nařízení č. 91/2010 Sb.  (doložení všech potřebných revizí, prohlídek aj.)
  • Sesedání zdiva – kontrola napříč celou nemovitostí
  • Elektřina – důsledná kontrola všech rozvaděčů a elektroinstalace, kontrola použitých materiálů rozvodů, způsob provedení. Dle ujednání s klienty je možno poptat i měření izolačních vrstev, přechodových odporů, impedanční smyčky obvodů apod.
  • Topení – kontrola funkčnosti a průchodnosti vytápění, prověření použitého materiálu topenářských rozvodů, odhad nákladů spojených s celoročním provozem vytápění v porovnání s celkovým stavem a stářím nemovitosti.
  • Voda – porovnání celkové funkčnosti a stavu rozvodů, vodovodních baterií včetně posouzení stáří
  • Plyn – kontrola plynové přípojky, stavu rozvodů a jejich funkčnosti

  II.    Dokumentace potřebná pro inspekci


  V případě reklamací stavebních prací (např. inspekce spojeny se znaleckým posudkem), vyžadujeme doložit od klientů následující podklady:

  Ilustrační obrázek
  • Projektová dokumentace
  • Stavební povolení
  • Kolaudační rozhodnutí
  • Smlouva o dílo
  • Stavební deník
  • Revize plynu, elektra, komínů
  • Faktury
  • Fotodokumentace o výstavbě


  III.    Termín zhotovení inspekce


  Prohlídka nemovitosti je realizována do 3 dnů od objednání této služby. Konečné písemné zpracování zprávy inspekce, obdržíte zpravidla 2 dny po uskutečnění prohlídky nemovitosti. 
  Dodržení termínů je podmíněno i součinností zákazníka a jeho včasným dodáním nezbytných podkladů a dokumentů. 

  Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás!


  370návštěv za poslední měsíc