"Ekonomický příkop" W. Buffetta 

Dobře víme, že klíčem každého úspěchu je vhodně zvolená strategie. A jelikož nenecháváme nic náhodě, nechali jsme se i my inspirovat skutečnými odborníky v oblasti investování. Strategie Warrena Buffetta byla tedy pro APLU jasnou volbou.

Ilustrační obrázek

Warrenův světově známý „ekonomický příkop“ odkazuje na schopnost podniku udržovat a využívat konkurenční výhody proti svým konkurentům. Jde především o ochranu dlouhodobých zisků včetně tržního podílu konkurenčních firem. V investičním prostředí je konkurenční výhoda chápána pod termínem „příkop“, který má stejnou funkci jako tomu bylo v dávných dobách středověkých hradů – chránit všechny uvnitř pevnosti včetně bohatství před cizinci.

Tento legendární investor W.B. v roce 1999 poskytl časopisu Fortune rozhovor, ve kterém vůbec poprvé tyto „Economic moats“ (ekonomické příkopy) zmínil. Tímto výrazem tak shrnul hlavní pilíř své investiční strategie, kterou popsal takto: 


"Klíčem k investicím není posuzování toho, kolik odvětví ovlivní společnost, nebo kolik bude růst, ale spíše určuje konkurenční výhodu dané společnosti a především trvanlivost této výhody. Výrobky nebo služby, které mají kolem sebe široké, udržitelné příkopy, jsou ty, které přinášejí odměny investorům."

Je potřeba si uvědomit, že konkurenční výhoda je v podstatě jakýkoli faktor umožňující společnosti poskytovat zboží nebo službu, která se podobá službám nabízeným svými  konkurenty a současně tyto konkurenty překonat v zisku. Výstižným příkladem konkurenční výhody by mohla být nízkonákladová výhoda, jako je levný přístup k surovinám. Velmi úspěšní investoři, jako je právě Warren Buffett, tyto společnosti s konkurenční výhodou  umí nalézt.


Které konkurenční výhody to jsou?

 • výhoda nízkých nákladů,
 • výhoda velikosti firmy,
 • vysoké náklady zákazníka na změnu firmy,
 • nehmotná aktiva, 
 • soft moats - příkopy mohou být vytvořeny výjimečným managementem nebo jedinečnou firemní kulturou.  Jedinečné vedení a firemní prostředí mohou částečně přispět k prodloužení hospodářského úspěchu společnosti. 


  Ilustrační obrázek

  Hospodářské příkopy jsou obecně obtížně určovány v době, kdy jsou vytvářeny. Jejich účinky jsou mnohem snadněji pozorovány v pozdější době, kdy už je společnost silná.

  Z pohledu investora je ideální investovat do rostoucích společností právě ve chvíli, když začínají využívat výhody širokého a udržitelného ekonomického příkopu. V takovém případě je nejdůležitějším faktorem dlouhověkost příkopu. Čím déle může společnost sklízet zisky, tím větší jsou výhody pro investora i akcionáře.

  "Ekonomický příkop" W. Buffetta měl za následek vytvoření jeho vlastního indexu a ETF fondu.

  Myšlenku „ Economic moats“ využila Morningstar (investičně analytická společnost), která chtěla zjistit, zda Warrenova teorie skutečně funguje. Vytvořila proto index (Morningstar wide moat focus index) mající za úkol sledovat právě společnosti s širokým ekonomickým příkopem.  Tento index je složen 20 společnostmi z S&P 500 s nejširším příkopem, přičemž jsou analytiky Morningstar průběžně vyhodnocovány a tříděny do tří základních skupin: a)  společnosti bez příkopu, b) s malým příkopem c) s širokým příkopem.


  APLU těchto analýz společnosti Morningstar hojně využívá zejména při sestavování portfolia našich klientů.​​​​​​​​​​​​​​

  V roce 2012 byl vytvořen fond s názvem  "MOAT", který sleduje index hospodářského přínosu Morningstar.

  Díky tomu umožňujeme našim klientům investovat do MARKES VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF.  

  Chcete mít úspěšné portfolio? Napište nám!

  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  0návštěv za poslední měsíc