Jak probíhá správa bytových jednotek

1. Stanovíme tržní cenu nemovitosti

Osobně vás navštíví APLU specialista, který určí nejlepší cenu, za kterou můžete nemovitost pronajmout.


2. Najdeme spolehlivého nájemce

S pomocí cílené inzerce na nejnavštěvovanějších portálech a spoluprací s renomovanými RK najdeme spolehlivého nájemce. Každého vážného zájemce o pronájem prověříme, abychom minimalizovali všechna rizika spojená s pronajímáním nemovitosti.


​​​​​​​ 

3. Postaráme se o dodávky médií

S dodávkami médií (elektřina, voda, plyn) nebudete mít žádné starosti. Poplatky za média převedeme přímo na nájemníka. Odpadá tak riziko spojené s možnými nedoplatky.


4. Předáme nemovitost

Postaráme se o přípravu „neprůstřelné” nájemní smlouvy, předávacího protokolu s aktuálním stavem měřidel, soupisem vybavení bytu a fotodokumentací. Zajistíme také samotné předání nemovitosti nájemníkovi přímo na místě.


5. Provedeme pravidelné kontroly

Několikrát ročně navštíví naši specialisté pronajatou nemovitost, aby zkontrolovali její aktuální stav. Součástí prohlídek je například kontrola funkčnosti spotřebičů a pronajatého majetku, kontrola počtu nahlášených osob a dodržování smluvních podmínek. O výsledcích šetření vás budeme pravidelně informovat. Pokud zjistíme, že nájemník nedodržuje dohodnuté podmínky, včas zasáhneme a budeme hájit vaše zájmy.


​​​​​​​


6. Pohlídáme placení nájemného

Pohlídáme za vás, aby bylo nájemné každý měsíc včas uhrazeno.


7. Zajistíme roční přeúčtování služeb

Jednou ročně (nebo při ukončení nájemního vztahu) provedeme přeúčtování služeb podle ročního vyúčtování. Dokument s novou výší záloh poté doručíme nájemci.


Bližší podrobnosti k pronájmu nemovitosti naleznete zde:

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc