Úrovně finanční svobody

Ilustrační obrázek


Finanční bezpečí

Jedná se o pasivní příjem, který je určen k pokrytí nutných výdajů (poplatky za bydlení, strava, doprava, úvěry apod.)

Finanční zdraví

Zde rovněž patří pasivní příjem související s pokrytím nezbytných výdajů, ale připočtěme ještě 50 % zbytných výdajů

Finanční nezávislost

Do této kategorie spadá pasivní příjem srovnatelný s Vaším standardním příjmem a nastavení stejné životní úrovně, jako když byste pracovali.

Finanční svoboda

V tomto případě hovoříme o pasivním příjmu, který se rovná Vašemu standardnímu příjmu, zajištění stejné životní úrovně, jako byste byli zaměstnáni a k tomu minimálně dvě nadstandardní záležitosti, které si v dnešním stávajícím způsobu života dovolit nemůžete.

Absolutní finanční svoboda

Svůj život máte pevně ve svých rukou a můžete s ním nakládat dle libosti. Prakticky si můžete dělat cokoliv, kdykoliv a bez jakéhokoliv finančního omezení.

Chcete získat svou finanční svobodu? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc