5 kroků k založení svěřenského fondu

Teď, když jsme  si zodpověděli otázku " Co je to svěřenský fond? " podívejme se na proces založení. Tento obecný přehled vám dá představu o tom, jak by mohl proces vypadat.

Ilustrační obrázek

1. Shromážděte klíčové informace

Než zřídíte svěřenský fond, budete si muset odpovědět na následující otázky:

 • Kdo je poskytovatel nebo osoba převádějící majetek do svěřenského fondu?
 • Jaká aktiva budou umístěna do svěřeneckého fondu? Budou to peníze, akcie,  dluhopisy, podílové fondy, nemovitosti, nebo jiné hodnoty?
 • Kdo jsou příjemci - beneficienti?
 • Kdo bude správcem?
 • Jak budou aktiva spravována, nebo investována?
 • Jak budou aktiva distribuována, včetně typů, úrovní a načasování distribuce?
 • Kdo bude spravovat aktiva?
 • Jak dlouho bude svěřenský fond trvat a za jakých podmínek zanikne?
 • Jaké změny, za jakých podmínek mohou tyto změny po dobu fungování fondu nastat?

2. Najděte specialistu na zakládání svěřenských fondů

Dalším krokem při zakládání svěřenského fondu je nalezení specialisty na založení svěřenského fondu. Toto je důležité rozhodnutí, protože jen odborník Vám dokáže poradit se správným nastavením právě Vašeho svěřenského fondu. Každý fond má svá specifika a nelze jej založit jednoduše dle nějaké šablony. Nestačí jen správné sepsání notářského zápisu, který Vám vyhotoví každý notář, ale jde o správné nastavení budoucího fungování svěřenského fondu s čímž Vám notář nebo právník, který není specializovaný na zakládání svěřenských fondů nepomůže.

Toto nastavení musí zohlednit všechny body, o nichž jsme psali v předchozím kroku. To může být jednoduché a krátké nebo dlouhé a složité v závislosti na velikosti a druhu majetku svěřenského fondu, počtu beneficientů a dle účelu, pro který má být svěřenský fond zřízen.  

Když je vše hotovo a podle vašich představ, podepište dokumenty potřebné k založení svěřenského fondu.  Mějte na paměti, že k platnému založení fondu bude třeba notářského zápisu.

3.  Zaregistrujte svěřenský fond

Svěřenský fond musí být zapsán v evidenci svěřenských fondů, zaregistrován u finančního úřadu jako plátce jednotlivých daní, popřípadě další registrace dle rozsahu činnosti, nebo skladbě majetku. Dále je třeba založit účet v bance. 

4. Převeďte majetek, který vkládáte do svěřeneckého fondu

Dalším krokem při nastavování svěřeneckého fondu je vložení majetku, do fondu. 

 • Vložení finanční hotovosti na bankovní účty
 • Převod cenných papírů, v případě zaknihovaných c.p. i zajištění potřebného přepisu
 • Převody nemovitosti na katastru nemovitostí
 • Další přepisy a registrace dle druhu vloženého majetku

5. Vedení účetnictví 

A konečně, poslední krok je zajištění vedení účetnictví. Podle zákona o účetnictví je totiž svěřenský fond považován za účetní jednotku a má povinnost vést účetnictví. 

I když můžete tyto výše uvedené kroky rozdělit do konkrétních dílčích úkolů a zajistit je s různými lidmi nebo institucemi, existuje možnost zajištění těchto služeb tzv. „vše v jednom“, kdy profesionální firma zajistí profesionální správce a služby spojené s administrací, účetnictvím a správou investic Vašeho svěřenského fondu. 

 

V případě, že zvažujete založit svěřenský fond svépomocí, připravili jsme pro vás variantu pomocí on-line kurzu, který vás seznámí s podstatou fungování svěřenských fondů a pomůže vám krok po kroku vybudovat Váš svěřenský fond. Jsme si vědomi specifik při zakládání jednotlivých svěřenských fondů, proto navíc nabízíme v rámci kurzu bezplatný budget, který můžete využít ke konzultacím nebo tvorbě potřebných dokumentů.

Máte zájem o založení svěřenského fondu?
Nevíte si rady s jeho založením?
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

0návštěv za poslední měsíc