Spěte klidně, váš majetek je v bezpečí


Ilustrační obrázek

Ať uzavíráte jakoukoliv pojistnou smlouvu, u všech platí jedno - nejdůležitější je správné nastavení výše pojistných rizik. Jen tak vám bude pojištění skutečně přínosem a bude krýt to, co opravdu potřebujete. Mějte na paměti, že pojištění nezabrání případným škodám, které mohou vzniknout na vašem majetku či zdraví, ale značně sníží vaše finanční náklady, které vám následkem těchto škod mohou vzniknout.


Máte dotazy na téma pojištění? Spolupracujeme s téměř všemi pojišťovnami. Obraťte na našeho pojišťovacího specialistu.

Pojištění nemovitosti

Ilustrační obrázek

Pojištění nemovitosti je nejstarším typem pojištění. Žádná nemovitost není 100 % zabezpečena proti zlodějům, a žádná není odolná před případnými nenadálými živelnými událostmi. Je proto velmi rozumné chránit majetek pojištěním obytných budov a staveb. Díky vhodně zvolenému pojištění ušetříte při pojistné události až stovky tisíc korun.


Jaké nemovitosti můžete pojistit:

 • trvale obývané objekty (rodinné domy, byty…), rekreační nemovitosti, nebytové prostory,
 • nemovitosti ve výstavbě,
 • stavební materiál, stroje, nářadí,
 • vedlejší stavby (garáž, plot, bazén, hospodářská budova, studna, skleník, …).
Ilustrační obrázek

Jaká rizika můžete mít pojištěná:

 • požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letounu,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • vichřice a krupobití,
 • vystoupání vody z odpadního potrubí,
 • krádeže vloupáním,
 • loupeže,
 • povodně a záplavy,
 • náhlé sesuvy hornin a zemin, zřícení lavin,
 • poškození nemovitosti tíhou sněhu,
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu,
 • zemětřesení,
 • mráz na topném systému a vodovodním zařízení,
 • rázová vlna způsobenou nadzvukovými letadly,
 • kouř,
 • vandalismus,
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.


Využijte možnosti sjednání pojištění on-line, které můžete uzavřít z pohodlí vašeho domova,
dle vlastních potřeb a bez návštěvy pobočky.

Jestliže máte zájem o pojištění majetku, doporučujeme Vám on-line sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s.

Povinné informace o zprostředkovateli získáte zde.

Pokud se rozhodnete  on-line variantu nevyužít a máte zájem o zaslání nabídky z širšího výběru pojišťoven, vyplňte kontaktní formulář.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail, po jehož potvrzení vás bude kontaktovat náš pojišťovací specialista s nabídkami.

Pojištění domácnosti

Ilustrační obrázek

Tento druh pojištění kryje téměř celé vybavení domácnosti – nábytek, domácí spotřebiče, elektronika, cennosti i peníze (v omezené míře). V případě pojistné události, pojišťovna vyplatí finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které v době vzniklé události měl pojištěný ve svém bytě nebo domě. Nebudete tedy muset rozbíjet rodinné prasátko nebo dokonce shánět úvěry.


Co lze pojistit:

 • zařízení domácnosti (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka…), audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.,
 • majetek ve vlastnictví členů domácnosti či majetek cizí, který členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu),
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.).

Jaká rizika můžete mít pojištěná:

 • požár, krupobití, vichřice, přímý úder blesku, povodeň, tíha sněhu a námrazy, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, atmosférické srážky,
 • výbuch,
 • pád letadla,
 • úmyslné poškození/zničení (vandalismus),
 • krádež, loupež,
 • únik kapaliny - vodovodní škoda,
 • mráz na vodovodním a topném systému,
 • náraz dopravního prostředku,
 • pád stromů, stožárů,
 • zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí,
 • poškození nebo zničení skel z jiných příčin,
 • přepětí a podpětí,
 • únik vody z akvária či jiné nádrže.


  Využijte možnosti sjednání pojištění on-line, které můžete uzavřít z pohodlí vašeho domova,
  dle vlastních potřeb a bez návštěvy pobočky.


  Jestliže máte zájem o pojištění majetku, doporučujeme Vám on-line sjednání pojištění od DIRECT pojišťovny, a.s.

  Povinné informace o zprostředkovateli získáte zde 

  Chcete se dozvědět více o rizicích pojistných smluv?
  Stáhněte si náš e-book Pojištění

  Ilustrační obrázek

  E-book Pojištění

  aneb Bezpečí nevzniká náhodou

  Zjistit více

   

  Pokud se rozhodnete on-line variantu nevyužít a máte zájem o zaslání nabídky z širšího výběru pojišťoven,
  ​​​​​​​vyplňte kontaktní formulář.

  0návštěv za poslední měsíc