Jak probíhá naše spolupráce

1. Určení investičního profilu

APLU investiční specialista se v úvodu nejprve věnuje základním klíčovým otázkám, na které je nutné znát vaši odpověď. Toto je zapotřebí k tomu, aby byl schopen zjistit vaše potřeby, cíle, vaši toleranci k riziku, ale i investiční horizont a následně mohl určit Váš investiční profil. Jakmile společně projdete tyto kroky, může dojít k definování vašich finančních cílů a vypracování plánu.


Vaše potřeby a cíle 
2. Finanční analýza a plánování

Volba investiční strategie na základě analýzy a plánování je významnou součástí celého investičního procesu.


  • Analýza situace investora – určení velikosti investice, investičního horizontu, vztahu k riziku a požadovaného výnosu
  • Analýza současných investičních příležitostí
  • Analýza budoucích investičních příležitostí – odhad budoucího vývoje, očekávaného výnosu a rizika jednotlivých nástrojů.
  • Rozhodnutí – vydefinování a výběr investičních nástrojů včetně volby investiční strategie.
  • Realizace – nákup vybraných investičních nástrojů, čímž dojde k vytvoření investičního portfolia.
  • Analýza průběžných výsledků – sledování vývoje investice a analýza dosahovaných výsledků.
  • Rebalancování – úpravy portfolia a jeho optimalizace, reinvestice výnosů. 3. Návrh základního rozložení portfolia

Ilustrační obrázek

V závislosti na vašem investičním profilu zvolíme vhodné poměry, ve kterých budou vaše investice rozloženy do odpovídajících investičních kategorií. Toto základní rozložení je Vám následně předloženo k odsouhlasení.

Při tvorbě vaší investiční strategie podle vztahu k riziku a očekávání výnosu se necháváme inspirovat principy nejúspěšnějších portfolií.


  • konzervativní (strategie ochrany kapitálu) – ochrana hodnoty bohatství před znehodnocením, investor preferuje minimální riziko.

Při tvorbě tohoto portfolia vycházíme ze strategie ALL SEASONS (ochrana příjmu),  jejímž tvůrcem je lídr největšího hedge fondu na světě Ray Dalio více se o této stratégii dočtete zde.

  • vyvážená (progresivní) – růst hodnoty investice při přiměřeném riziku.

V tomto případě využíváme stratégií NOBELOVY NADACE více se o této stratégii dočtete zde.

  • agresivní (dynamická) – co nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku, investor preferuje výnos.

U této strategie jsme se  nechali inspirovat  Warrenem Bufettem, který byl v roce 2007 zařazen na seznam 100 nejvlivnějších lidí světa, o rok později jej časopis Forbes uvedl jako nejbohatšího člověka naší země. Více se o strategii Warrena Bufetta dočtete zde.

Náš APLU specialista Vám sestaví individuální investiční portfolio dle zvoleného základního rozložení. Zároveň aktivně pracuje s pečlivě předpřipraveným výběrem a složením portfolia od těch nejzkušenějších správců.


Na základě vašich potřeb a preferencí vám sestavíme portfolio složené z cenných papírů.​​​​​​​


5. Pravidelný reporting a vyhodnocení

Investiční specialista pravidelně hodnotí výsledky zvolené strategie a provádí v něm potřebné změny. Poskytuje pravidelné čtvrtletní reporty o vývoji vašich investic a je s Vámi neustále v kontaktu. Průběžně prověřuje vaše stávající cíle i aktuální ekonomické prostředí aby bylo složení vašeho portfolia s tímto v souladu, případně navrhne odpovídající změny. Aktualizace finančního plánu probíhá minimálně jednou ročně, kdy dochází k aktualizaci finančních produktů, administraci smluv a rebalancování investičních portfolií.

Ilustrační obrázek

Investiční  poradenství v oblasti obchodování s cennými papíry je založeno na dlouhodobém servisu.Pro koho je tato služba určena?

Služby APLU investičního specialisty lze využít s finančním majetkem od 500 000 Kč a výše. V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás a my Vám sdělíme bližší informace o poplatcích a podrobnostech tohoto programu.

Chcete mít úspěšné portfolio? Napište nám!Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc