Kroky při prodeji nemovitosti

NUTNÉ KROKY, KTERÉ MUSÍME PODSTOUPIT PRO BEZPEČNÝ PRODEJ SVÉ NEMOVITOSTI

SEZNAM PROCESŮ

 • TVORBA INZERÁTU

Správná inzerce vložená na efektivní místa pro trh s realitami je základní podmínkou pro úspěch. Možností je nepřeberné množství.

 • PROVĚŘENÍ VÁŽNÉHO ZÁJEMCE

Zjistěte si, zda-li je dostatečně bonitní a zda projevený zájem nejsou jen prázdná slova.

 • TECHNICKÝ LIST NEMOVITOSTI

Skutečně jste seznámeni s veškerými důležitými informacemi o stavu nemovitosti?

 • REZERVAČNÍ SMLOUVA

V této fázi máme stanovenu kupní cenu, rovněž složenu zálohu a stvrdili jsme to právě touto smlouvou.

 • KONTROLA FINANCOVÁNÍ ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Katastr nemovitostí nám napoví, zda jsou zástavní smlouvy již vloženy i podepsány.

 • PENB (průkaz energetické náročnosti budov)

Již máte odborně vypracován „energetický štítek?“

 • KUPNÍ SMLOUVA

Zajistěte si správné náležitosti smlouvy a stačí jen podepsat,

 • DEPOZITNÍ ÚČET

Kam nejlépe uschovat obnos peněz tak, aby byly včas zase uvolněny?

 • VKLAD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kupní smlouvy na katastru nemovitostí, zatímco peníze čekají v úschově.

 • ZÁPIS NA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Katastr provedl zápis a obdržel/a jsem vyrozumění o tomto zápisu.

 • PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

Předávací protokol podepsán a nemovitost předána.

 • PŘEPIS ENERGIÍ NA NOVÉHO MAJITELE

Elektřina, voda, plyn může nyní proudit na účet nového odběratele.

 • ZNALECKÝ POSUDEK

Odpovídá kupní cena posudku odborníka?

 • DAŇ Z NABYTÍ

Daňové přiznání z nabytí nemovité věci se nevyhne ani nám, rovněž si zkontrolujte i:

 • PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ

Finanční úřad je prostě neúprosný.

 • ODHLÁŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

Pokud máme i toto odhlášeno, pak jsme zdárně dokončili svůj obchodní proces!
Dokument ke stažení:

Kroky při prodeji nemovitosti


0návštěv za poslední měsíc