Rodinná ústava a majetkový plán

Rodinná ústava je dokument, kterým rodina vyjadřuje své hodnoty, priority, cíle, vize, principy a pravidla na základě kterých se rodina řídí. Jedná se o jakýsi kodex chování všech členů rodiny. Součástí rodinné ústavy je i majetkový plán, v němž je ustanoveno, jakým způsobem se má nakládat s majetkem rodiny.

Ilustrační obrázek

Tak jak jakákoli smlouva není zárukou zdárného obchodu, tak i správně stanovenou Rodinnou ústavou není zajištěno, že vše v průběhu života rodiny půjde hladce.

Rodina se postupně rozrůstá, každý z členů rodiny má své vlastní osobní priority, které se nemusí slučovat s prioritami rodiny jako celku, a proto může docházet k neshodám, nepochopením anebo dokonce negováním základních pravidel stanovených v rodinné ústavě.

Proto je nezbytně nutné, aby do tvorby majetkového plánu byli zapojení všichni členové rodiny a bylo jim umožněno zakomponovat své připomínky a názory o vývoji budoucnosti rodiny do rodinné ústavy. 

 

 

Ilustrační obrázek

Nejen v průběhu tvorby rodinné ústavy je důležitá komunikace uvnitř rodiny a její členové by měli mít pocit, že dokument odráží jejich vlastní přání a potřeby. V žádném případě nesmí být chápána jako „vnucený dokument“, což by v budoucnu mělo za následek například bojkotování ústavy některým z členů rodiny. 

Všechny nastupující generace by měly být už v útlém věku seznámeny s principy rodinné ústavy. 

 

O výše uvedené problematice a mnoho dalšího o svěřenských fondech se dozvíte v online kurzu, součástí kterého jsou navíc bezplatné konzultační hodiny.

Chcete se o svěřenských fondech dozvědět více?
Využijte první hodinovou konzultaci zdarma.
Konzultace může proběhnout osobně nebo telefonicky.
Konktaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

0návštěv za poslední měsíc