Správa bytových domů

Staráme se o komplexní správu bytových domů, bytů i nebytových prostor. Přenechejte nám veškeré starosti s vedením účetnictví, vyúčtováním služeb, technickou správu a související činností.

O co se postaráme?

1. Dokumentace

 • Archivace všech dokumentů vlastníka nemovitosti po dobu správy.
 • Majetkoprávní a stavebně technická dokumentace nemovitostí.
 • Archivace a vedení dokumentace v podobě nájemních a jiných vztahů k spravovaným nemovitostem.

2. Pasportizace

 • Vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků.

3. Úklid

 • Úklid společných bytových prostor, nebytových objektů a přiléhajících komunikací včetně údržby zeleně na pozemcích aj.

4. Havarijní služba

 • Zajištění nonstop havarijní služby v oblasti vody, plynu, elektřiny apod.

​​​​​​​ 

5. Dodávky médií

 • Smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti (elektrická energie, TUV, plyn, teplo, odvoz odpadu, výtah, STA apod.).
 • Pravidelný odečet měřidel či odpočet měřidel spotřeby TUV, SUV včetně související administrativy.
 • Evidence vodoměrů.
 • Zpracování energetického plánu pro úsporu energie a snížení nákladů.

6. Revize

 • Kontroly a revize v řádně stanovených termínech, odstranění zjištěných závad dle prováděcích předpisů.
 • Zpracování plánu revizních kontrol, provádění pravidelných prohlídek.
 • Plnění předepsaných povinností v oblasti PO a BOZP. 

7. Opravy

 • Kontrola stavu nemovitosti v pravidelných intervalech.
 • Zajištění oprav, údržba domů, bytů a nebytových prostor.
 • Kontrola provedených oprav.
 • Roční vyhodnocení stavebně-technického stavu svěřených nemovitostí.
 • Sestavení návrhu finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu.
 • Zajištění rekonstrukcí, nástaveb či výstaveb.
 • Provádění výběrových řízení na stavební firmy, investory a dodavatele.
 • Evidence a vedení dokumentace prováděných oprav, sledování záručních lhůt.

  V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.

  Ovládací prvek Obrázek
  0návštěv za poslední měsíc