Cena založení svěřenského fondu 

Základní otázkou při rozhodování zda svěřenský fond založit je, zda se vzhledem k zřizovacím výdajům jeho založení vyplatí. Na otázku „Kolik stojí založení svěřenského fondu?“ není možné jednoznačně odpovědět před tím, než se detailně seznámíme se specifiky právě toho Vašeho fondu, respektivě se situací, kterou chcete prostřednictvím svěřenského fondu řešit.

 

Ilustrační obrázek

Co je třeba znát před stanovením ceny založení:

 • Jaký účel bude svěřenský fond plnit?
 • Jaká hodnota majetku bude do fondu vyčleněna?
 • Jaký druh majetku bude do fondu vložen?
 • Jedná se o odvolatelný svěřenský fond, který je časově omezený, nebo plní funkci mezigeneračního transferu majetku?
 • Jaká bude struktura fondu?
 • Jaký bude počet beneficientů?
 • Jaká budou kritéria rozhodná pro plnění beneficientům z majetku fondu?
 • Jaký bude počet správců?
 • Bude spravovat svěřenský fond správce z osob z Vašeho okolí, nebo si najmete profesionálního svěřenského správce?

Pokud budeme znát odpovědi na výše uvedené otázky, dokážeme zhruba odhadnout náklady na založení, jedná se zejména o tyto parametry:

 • Časová náročnost a tím i cena vypracování struktury fondu
 • Náklady na služby právníků, daňových poradců atd.
 • Výše správních poplatků (např. odměna notáři)
 • Náklady na znalecké posudky 

Odhadnuté náklady se mohou od skutečných nákladů lišit. Tato situace může nastat a být způsobena například tím, že si vyžádáte služby dalších specialistů, nebo konzultační a poradenské hodiny nad základní kalkulovaný rámec.  

 

Zakladatelé často mají tendenci ušetřit na nákladech a založení řeší bez pomocí a konzultací s odborníky, což může a ze zkušeností ze zahraničí často vede k fatálním důsledkům, kdy není naplněn cíl, který původně zakladatel zamýšlel, nebo může v nejhorších případech majetek dokonce propadnout státu.

Zakladatelé mají tendenci ušetřit na nákladech, což vede k fatálním důsledkům.

Nyní ale bez vytáček. Cena založení svěřenského fondu s jednoduchou strukturou a principy fungování činí cca 75 000,- Kč. Sofistikovanější svěřenské fondy se složitější strukturou Vás při zakládání vyjdou zhruba na 150 000,-Kč. U opravdu velmi složitých případů to může být i mnohonásobek výše zmiňovaných částek. Ceny jednotlivých úkonů naleznete na odkazu Ceník svěřenské fondy.

Co vše zahrnují naše služby najdete zde 
 

V případě, že zvažujete založit svěřenský fond svépomocí, připravili jsme pro vás levnější variantu pomocí on-line kurzu, který vás seznámí s podstatou fungování svěřenských fondů a pomůže vám krok po kroku vybudovat Váš svěřenský fond. Výhodou on-line kurzu je časová flexibilita, shlédnutí kdykoli vám to vyhovuje, najednou nebo po částech a ušetřený ztracený čas (fyzická 1-2denní účast na kurzu, čas strávený na cestě, náklady za jízdné) můžete využít na jiné soukromé či pracovní aktivity. 

Jsme si vědomi specifik při zakládání jednotlivých svěřenských fondů, proto navíc nabízíme v rámci kurzu bezplatný budget, který můžete využít ke konzultacím nebo tvorbě potřebných dokumentů.

Využití možnosti založení svěřenského fondu prostřednictvím on-line kurzu se jeví z pohledu finančních nákladů jako nejefektivnější, kdy při poměrně nízkých nákladech získáte veškeré potřebné informace a odbornou podporu specialisty s možností vyhotovení potřebných dokumentů.

Máte zájem o založení svěřenského fondu?
Nevíte si rady s jeho založením? 
Kontaktujte nás na +420 770 620 620 nebo zde

 

0návštěv za poslední měsíc