Možnosti investic


DO ČEHO NEJLÉPE INVESTOVAT?
Přečtěte si přednosti i rizika

1. Nemovitost

Ilustrační obrázek


 • Nemovitosti na investici (investiční nemovitost), nikoliv k vlastnímu bydlení

Podstata: Investujete peníze a množství času přiměřené typu nemovitosti.
Přednosti: Investice do nemovitosti je forma ochrany finančního majetku před inflací.
​​​​​Riziko: Znehodnocení majetku z důvodu opotřebení či poškození. Výnosy jsou ovlivněny obsazeností nemovitostí a dle vývoje trhu může sehrát roli i „nemovitostní“ bublina či podpora ze strany relativně nízkých úroků hovořících pro pořízení vlastního bydlení nebo vlastní nemovitosti pro podnikání. Zpeněžení investice se může zdařit až v delším časovém horizontu, protože je závislá na existenci potenciálních kupců.

Návratnost investice:

 • Domy a byty: Výnos 3–6 % ročně a růst cen meziročně 2-5 %.
 • Pozemky: Výnos 1–10 % ročně z růstu cen – stavební pozemky se drží horní hranice, nezajímavé pozemky na spodní hranici.
 • Zemědělská půda: Výnos z pronájmu a růstu cen.

Likvidita: Najít kupce pro pozemek může trvat i řadu let, zatímco prodej bytu nebo domu můžete uskutečnit v řádu několika měsíců. Vše závisí na atraktivitě nemovitosti i nabízené ceně.
Chcete-li prodat hned, budete tomu muset cenu uzpůsobit a Váš výnos z prodeje nemusí být tak vysoký. V některých případech to ale může být výhodnější, než hradit náklady spojené s držbou tohoto majetku.2. Finanční portfolio 

Ilustrační obrázek


 • Peněžní trh, dluhopisy, akcie, deriváty

Podstata: Investujete peníze a trochu času.
Přednosti: Produkty pracují bez nutnosti Vašeho zásahu a nespotřebovávají Váš čas. Čas je potřeba na začátku při vyhodnocení a nastavení finančního portfolia a pak jen ke kontrole v určitých časových horizontech, které si jako investor stanovíte podle vlastní potřeby (v řádu měsíců až let).
Riziko: Špatné či unáhlené rozhodnutí bez podrobnější analýzy či informací o investici.
Návratnost investice: Z dlouhodobého hlediska rostou akcie průměrně o 10 % ročně, dluhopisy 4–5 % ročně a peněžní trh 1–2 % ročně. 
Likvidita finančního portfolia je velmi rychlá, v řádu několika dnů či týdnů, výjimečně déle. Je třeba však myslet i na další hlediska, jako jsou aktuální hodnota, splatnost u dluhopisů nebo fakt, že investice do cenných papírů kratší než 3 roky se zdaňuje.3. Alternativní investice

Ilustrační obrázek


 • Drahé kovy, drahokamy, sbírky investičních mincí, investice do vína či jiné sběratelské portfolio, obrazy a jiné cennosti

Podstata: Investujete peníze, více času a více energie.
Přednosti: Alternativní investici tvoříte podle svého zájmu nebo investičního cíle. Jestliže investicím do sbírek rozumíte díky své zálibě, pak čas a energii strávenou touto činností neměříte.
Riziko: Investici rozumí většinou jen investor a v případě neznalosti (například při dědictví) je hodnota takového aktiva často podhodnocena. Rizikem může být též nákup nekvalitní investice či falsifikátu. Proto se doporučuje mít od takové investice certifikát.
Návratnost investice: Zlato má za posledních 10 let návratnost 17 % ročně, stříbro necelých 15 % a investice do vína přinesla návratnost necelých 12 % ročně.
Likvidita: Budete-li prodávat drahé kovy či kameny, můžete najít kupce během několika dnů či týdnů. V případě uměleckých předmětů, specifických sbírek či obrazů můžete na kupce čekat i řadu měsíců.


4. Vlastní podnikání 

Ilustrační obrázek


Podstata: Investujete své vlastní peníze, čas i energii s maximálním nasazením.
Přednosti: Ovlivňujete, řídíte, rozhodujete a generujete výnos z vložených aktiv, jaké si sami nastavíte.
Riziko: Investujete vlastní čas a energii (někdy i zdraví) a vše je závislé jen na Vás. Podnikání se nemusí dařit dle očekávání nebo je ovlivněno nesplacenými pohledávkami. Riziko je vysoké, ale stejně tak výnos (když se daří). Po několika  letech aktivního podnikání však obvykle dochází ke stagnaci a je nutné hledat nové podněty a cesty pro růst firmy.
Návratnost investice: Čistý zisk ze zdravého podnikání se může pohybovat v rozmezí 10–40 % ročně. Záleží ovšem na typu podnikání, odvětví, velikosti firmy a mnoha dalších aspektech.

Likvidita (zpeněžení) investice: Investice zároveň působí jako vaše rezerva. Jak rychle jste schopni ze své investice udělat zpět peníze? Vlastní podnikání můžete obvykle prodat (a tedy zpeněžit) v horizontu desítek měsíců. Najít správného kupce si může vyžádat poměrně dlouhý čas, zvláště pokud nechcete své podnikání prodávat pod cenou. Chcete-li prodat své podnikání, začněte se s časovým předstihem zajímat o situaci na trhu a o potenciálního partnera, jenž prodej zajistí. 


5. Jiné investice 

Ilustrační obrázek


 • Vlastní projekty (online i offline), vlastní know-how, licence, autorské honoráře z knih, nebo start-up projekty

Přednosti: Nové postupy, produkty a služby odlišující se od konkurence nebo využívající díry na trhu, mohou mít vysoký potenciál růstu a tedy i zhodnocení.
Riziko: Přestože může mít taková investice obrovský potenciál, její výsledek je předem nejasný.

RÁDI BYSTE VĚDĚLI VÍCE?
…ČTĚTE DÁL…

Co je to investiční horizont?

Investiční horizont je doba, po kterou držíte ve svém vlastnictví investiční nástroj např. nemovitost, akcie apod. Čím delší je investiční horizont, tím více můžete využívat času jako páky, která znásobí váš původní finanční vklad.

TIP: Více než 90 % úspěchu je dáno alokací (rozhodnutím jak a kam budete investovat) a zbývajících 10 % úspěchu je dáno výběrem konkrétní investice.

Doporučené délky investičního horizontu


Co je to investiční portfolio?

Ilustrační obrázek


Investiční portfolio je součet všech vašich investičních nástrojů. Jeho konkrétní podoba závisí na Vašich investičních cílech, investičním horizontu a Vašem psychologickém profilu.

Většina úspěšných investorů má jedno společné. O své investice se zajímají a své portfolio tvoří z investic, kterým sami rozumí. Pokud ale zrovna některým typům investic nerozumíte, neznamená to, že se jim máte zcela vyhnout. Naopak je potřeba se o nich dozvědět co možná nejvíce.


Co to je diverzifikace a proč je důležitá?

Diverzifikace je rozložení portfolia na více investic za účelem snížení rizika. V případě kvalitní diverzifikace celé portfolio neovlivní negativní pohyb jedné z investic. Pohyby jednotlivých investic se naopak doplňují. Diverzifikaci portfolia zajišťujeme na základě vašich konkrétních požadavků na akceptovatelnou míru kolísání investice, její zpeněžení v čase, ale také podle druhu investice nebo měny, v níž investujete.

Diverzifikace brání investici před riziky politickými, odvětvovými, kurzovými, tržními či kreditními. Cílem je uchránit vaši investici tak, aby nedošlo k náhlému poklesu. 

Cílem diverzifikace je uchránit investici tak, aby nedošlo k náhlému poklesu.


  MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

  MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

  Chcete si pořídit vlastní bydlení? Přemýšleli jste o tom, že nákup nemovitosti můžete chytře zkombinovat s investicí? Tentokrát se s vámi chceme zamyslet nad tím, jak nákupem nového bydlení co nejv...

  CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

  CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

  Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk. Investování není určeno pouze pro nejbohatší, svoji trošku tady může utrhnout každý. Pak na...

  ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

  ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

  Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem.

  REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  Připravte se na veškeré záludnosti refinancování hypotéky již předem. O co tedy přesně poskytovatelům hypoték jde? To se dozvíte v tomto článku.

  Potřebujete poradit? Napište nám!

  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek


  ​​​​​​​

  0návštěv za poslední měsíc