DŮCHODY


JAK TO VLASTNĚ JE S NAŠIMI DŮCHODY?

Ilustrační obrázek


Odchod do starobního důchodu se nevyhne nikomu z nás. Přestože je téma starobního důchodu pořád velmi diskutabilní a pro každého poměrně zásadní, stále se potýkáme s jistou mírou neznalostí. Přitom faktorů, které ovlivňují výši důchodu a  důchodové dávky je víc než dost a pro mnohé znamená jediný zdroj finančního zabezpečení ve stáří. 

Faktem zůstává, že se důchody vyplácejí z důchodového pojištění, které si zpravidla občané platí celý svůj život. A přestože se státu na daních odvede značné množství peněz, vyplácené důchody jsou poměrně nízké. Mnoha penzistům tedy následně klesá životní úroveň, přičemž nejvíce ohroženy jsou OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné),  nebo-li živnostníci.

Vzhledem k tomu, že občané (pojištěnci) v rámci důchodového pojištění stále dosti chybují a mnoho potřebných údajů pro nárok a výši důchodu ČSSZ (Česká zpráva sociálního zabezpečení) ani neeviduje, přicházejí občané v průměru až o 5% svého starobního důchodu, na který mají ze zákona nárok! To je poměrně velká ztráta peněz.


OSOBY V TÉMĚŘ  DŮCHODOVÉM VĚKU 

Týká se osob, jimž zbývá do penze 1 rok a méně

Jedná se o osoby, které do jednoho roku dosáhnou důchodového věku a pomalu se připravují na podání žádosti o důchod. Výši důchodové dávky může ovlivnit například nevhodné načasování odchodu do důchodu nebo nedoložení správných dokladů, které prokazují délku pojištění. 


 Jak v tomto případě získat vyšší důchod?

 • Snadno a rychle Vám vypočítáme aktuální výši Vašeho důchodu na základě evidence ČSSZ
 • Vypočteme optimální termín odchodu do důchodu bez jakékoli ztráty
 • Poradíme Vám jak nejlépe sepsat žádost o důchod
 • Vyhodnotíme za Vás, kdy je nejvýhodnější přiznání důchodu

OSOBY V PŘEDŮCHODOVÉM VĚKU

Lidé, jimž zbývá do penze 1 až 6 let


Osoby v předdůchodovém věku obvykle dosáhnou tohoto věku nejpozději do šesti let. Dle jejich aktuální situace se mohou rozhodnout, zda budou nadále pokračovat v zaměstnání, odejdou do řádného starobního důchodu, do předčasného důchodu nebo do předdůchodu. Je důležité vědět, že do všech výše zmíněných variant se započítává rovněž doba evidence na úřadě práce. Pokud ale neznáte potřebné informace a nejste vybaveni znalostmi, může dojít k finančním ztrátám. Je tedy nezbytné provést porovnání a propočty možných variant vedoucích do důchodu a zvolit tu nejvýhodnější z nich.


Jak docílit vyššího důchodu?


 • Snadno a rychle Vám vypočítáme aktuální výši Vašeho důchodu na základě evidence ČSSZ
 • Názorně Vám předvedeme, zda se Vám vyplatí do důchodu nadále  pracovat ve stejném režimu nebo jít rovnou do předčasného důchodu či předdůchodu. Zda-li to bude mít dopad na zvýšení nebo naopak snížení důchodu
 • Můžete odejít do důchodu až o 5 let dříve a přesto nemusí dojít ke snížení důchodového výměru
 • Poradíme jak se vyhnout snížení důchodu v důsledku poklesu příjmu v předdůchodovém věku

OSOBY V AKTIVNÍM VĚKU

Lidé ve věku 18 až 55 let


Osoby žijící v tomto aktivním období života dosahují takových příjmů, které významně ovlivňují výši důchodu. Špatnými životními rozhodnutími a neznalostí legislativy však později dochází k nižším důchodům. Včasnou kontrolou veškeré evidence dokládající dobu pojištění a zjišťování průběžného aktuálního stavu důchodového pojištění, můžete výrazně mnoho rizik eliminovat a zároveň toho efektivně využít v souladu se zákonnými ustanoveními. 

I v tomto období lze zajistit navýšení důchodu!
​​​​​​​

 • Snadno a rychle Vám vypočítáme aktuální výši Vašeho důchodu na základě evidence ČSSZ
 • Provedeme analýzu vývoje Vašeho důchodu v návaznosti na druh vykonávané práce či výdělečné činnosti
 • Poradíme jak odejít do důchodu i o 5 let dříve bez jakéhokoli zbytečného snížení důchodu


OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné) 

OSVČ jsou osoby (živnostníci) každé věkové kategorie starší 18 let, které provozují výdělečnou činnost dle živnostenského zákona. Pravidla pro důchodové pojištění se pro tuto skupinu živnostníků zcela liší, což má negativní dopad na výši jejich důchodu. Je to dáno hlavně tím, že mnoho OSVČ odvádí na daních pouze minimální zákonné platby na důchodové pojištění a zároveň fakt, že vyměřovací základ pro důchod činí pouze polovina jejich zisku. Bohužel tito živnostníci pocítí největší újmu v důchodu, kdy jsou dávky v opravdu nízkých sazbách.

K nalezení optimálního řešení je pro OSVČ zcela nezbytné, aby se průběžně zajímaly o aktuální stav důchodového pojištění, sledovaly vývoj a trendy důchodu a včas analyzovaly svou nynější situaci včetně provádění srovnání a propočtů svého vlastního důchodu.


Jak získat vyšší důchod?

 • Snadno a rychle Vám vypočítáme aktuální výši Vašeho důchodu, který Vám skutečně náleží a to na základě evidence ČSSZ
 • Propočteme odvody na sociálním pojištění  a zjistíme, jak na tom jste
 • Ukážeme možnosti, které mohou zvýšit důchod nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny

  STUDENTI 

  Lidé ve věku 15 až 25 let

  Studenti jsou mladí lidé, kteří se svým studiem připravují na budoucí povolání. Systém důchodového pojištění je však pro studenty nastaven rozdílně a to dle toho, ve které době studovali nebo studují. V roce 2010 došlo k razantní změně legislativy, kdy se doba studia od tohoto roku do důchodového pojištění nezapočítává, což s sebou přináší neblahý vliv na výši starobního důchodu. Takoví studenti mohou rovněž narazit i při získání nároku na důchod, kdy právě z tohoto důvodu nemusí dosáhnout potřebné doby pojištění. Taková situace je však řešitelná, pokud se začne s řešením včas.
  ​​​​​​​

  Jak získat vyšší důchod?
  ​​​​​​​

  • Zjistíme, zda doba Vašeho studia ne/bude  započtena do důchodu
  • Vypočteme, jak se délka Vašeho studia odrazí na výši důchodu
  • Poradíme další možnosti, jak dosáhnout vyššího důchodu až o 25%
   ​​​​​​​

  MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

  MODELOVÝ PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ VAŠICH INVESTIC

  Chcete si pořídit vlastní bydlení? Přemýšleli jste o tom, že nákup nemovitosti můžete chytře zkombinovat s investicí? Tentokrát se s vámi chceme zamyslet nad tím, jak nákupem nového bydlení co nejv...

  CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

  CENA A HODNOTA JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

  Pokud peníze leží schované doma, ztrácí hodnotu rovnou dvakrát. Znehodnocuje je inflace, ale i ušlý zisk. Investování není určeno pouze pro nejbohatší, svoji trošku tady může utrhnout každý. Pak na...

  ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

  ODKRYTÍ ZÁHADY ZVANÉ HYPOTÉKA

  Hypotéka je jednou z řady možností, jak realizovat financování nákupu nemovitosti. Pokud se rozhodnete tento způsob využít, je dobré se připravit na veškeré záludnosti již předem.

  REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  Připravte se na veškeré záludnosti refinancování hypotéky již předem. O co tedy přesně poskytovatelům hypoték jde? To se dozvíte v tomto článku.

  Potřebujete poradit? Napište nám!


  ​​​​​​​

  0návštěv za poslední měsíc