Skrytá rizika, aneb nekalosti na katastru​​​​​​​


Skrytá rizika, aneb nekalosti na katastru

Každý vlastník by si měl ve svém vlastním zájmu pravidelně kontrolovat právní stav své nemovitosti. V dnešní době se bohužel často stává, že podvodníci na katastru nemovitostí (KN) převedou vybranou nemovitost na „nového majitele“, zatímco opravdový majitel o této skutečnosti nic neví. V tomto důsledku pak dochází k velmi nepříjemným situacím, kdy jste si koupili nemovitost s vědomím, že je Vaše, ale pouze do té doby, než Vám jednoho dne „kdosi“ zaklepe na dveře s tím, že je majitelem domu/bytu a Vy se máte vystěhovat.

Ilustrační obrázek

Způsobů podvodného jednání je mnoho, ale k těm nejčastějším patří ten, kdy si podvodník vyhlédne vhodného majitele včetně jeho nemovitosti a následně se postará o zfalšování plné moci včetně jejího úředního ověření. Toto mu postačí k tomu, aby nakládal s danou nemovitostí dle libosti. Obvykle následuje sepsání kupní smlouvy, ověření podpisů všech dokumentů i smlouvy na základě falešné plné moci a vše uvede v platnost na katastru a problém je na světě. Katastr nemovitostí není schopen a ani to nemá v kompetenci, aby kontroloval pravost těchto úkonů.

V případě, že jste v takové či obdobné situaci, lze se bránit! Důležité však je, aby se tak stalo v prvních 52 dnech, kdy je podvodník v největším oslabení. Katastr nemovitostí totiž od podání návrhu na vklad posílá majiteli nemovitosti oznámení s informací o podání návrhu na vklad jeho nemovitosti. Je tady však další háček. Podvodník má možnost na základě falsifikátu plné moci přesměrovat poštu na svou adresu, tudíž se ke skutečnému majiteli toto oznámení stejně nemusí ani dostat. Katastr následně vyčkává 21 dní na vyjádření majitele a pokud se odezvy nedočká, vklad automaticky zapíše.

​​​​​​​​​​​​​​


Po provedení zápisu opět zasílá původnímu majiteli oznámení, kde jej o tomto zápisu informuje. Pakliže je ale stále pošta přesměrována na podvodníka, máte smůlu. Od tohoto okamžiku běží původnímu majiteli nemovitosti 30 denní lhůta na podání poznámky spornosti. Celý tento proces tedy zabere 52 dní. Po uplynutí těchto dní se podvodník zpravidla co nejrychleji zbavuje nemovitosti v podobě prodeje další osobě. Nový majitel pak vychází z informací katastru, které potvrzují, že je prodávající v katastru skutečně zapsán jako majitel dané nemovitosti a tudíž nemá důvody k pochybnostem.


Původní majitel, který byl takovýmto způsobem podveden a tento podvod zjistil, má ještě jednu zákonnou možnost obrany – využít možnosti poznámky spornosti. Toto může učinit do 3 let od vzniku tohoto podvodného skutku. Jedná se však o proces velmi složitý a drahý, jelikož musí prokazatelně ve sporu doložit, že oznámení katastru nemovitostí opravdu neobdržel. Takovému vlastníkovi doporučujeme využít služeb advokáta, s jehož pomocí budete muset soud přesvědčit, že jste dopisy katastru skutečně neobdržel. Jestliže dobu tří let promrháte, nemáte na jakoukoli obranu žádnou šanci.

Podvedený může využít možnosti poznámky spornosti. Toto může učinit do 3 let od vzniku tohoto podvodného skutku.

Ilustrační obrázek

Naprosto stejného postupu využívají podvodníci v případě, že chtějí vybranou nemovitost použít na ručení. Banka ověřuje žadatele o úvěr stejně jako podvedený vlastník, a tedy, zda je žadatel dle katastru skutečným vlastníkem nemovitosti. Úvěr je schválen, peníze bankou podvodníkovi vyplaceny. Banka se jistí zástavou nemovitosti, ale úvěr následně nikdo nesplácí a tak nemovitost putuje do dražby.

Z tohoto vyplývá, že kontrolní orgány státních institucí jsou nedostatečné a vlastníkům nemovitostí nezbývá nic jiného, než si pravidelně na katastru nemovitostí svůj majetek a jeho právní stav kontrolovat. Pokud dojde k jakémukoli podezření, okamžitě začít jednat!

PŘÍPADOVÁ STUDIE  NÁKUP NOVÉHO DOMOVA

PŘÍPADOVÁ STUDIE  NÁKUP NOVÉHO DOMOVA

Věříte, že zvládnete nákup nemovitosti snadno sami? Proč platit za služby realitní kanceláři? Podobně uvažuje většina kupujících. Vybrat nemovitost na internetu, absolvovat prohlídku, dohodnout cen...

Jak se ponořit do nákupu domu a neztratit dech

Jak se ponořit do nákupu domu a neztratit dech

Koupě domu se může stát jedním z nejšťastnějších momentů života, ale může i pěkně potrápit. Dokážete udržet emoce na uzdě a považovat nákup domu za investiční transakci?

Potřebujete poradit? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc