PENB​​​​​​​


PENB aneb, kdy je nutný průkaz energetické náročnosti 

1. Prodej či pronájem RD

Ilustrační obrázek

V případě prodeje nebo pronájmu rodinného domu je jeho vlastník povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento průkaz nebo kopii musí předložit potenciálnímu kupujícímu nemovitosti a rovněž musí být doložen jako součást při podpisu kupní smlouvy. Zároveň se při inzerci nemovitosti uvádí její energetická třída. Pakliže není PENB zpracován, automaticky se do inzerce uvádí energetická třída G, což je třída mimořádně nehospodárná.


2. Novostavby

U novostaveb vzniká povinnost předložit energetický průkaz již při podání žádosti o stavební povolení či odhlášení stavby. Stejně tak to platí pro rekonstruované objekty, jestliže se renovuje více než 25 % budovy.

3. Prodej nebo pronájem bytu 

Od 1.1.2016 vešla v platnost novela zákona o povinnosti vlastníků budov, bytů či společenství vlastníků bytových jednotek, opatřit si PENB pro účel prodeje nebo nově už i pronájmu bytu. Tento průkaz musí předložit zájemci o koupi nebo pronájem a musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy. V případě inzerce platí stejné podmínky jako u prodeje či pronájmu RD. Nastane-li situace, kdy nebyl ze strany společenství vlastníků pro dům předán vlastníkovi bytu PENB, lze jej nahradit vyúčtováním dodávek médií za uplynulé tři roky.

Průkaz PENB musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.


4. Budovy užívané orgánem veřejné moci


U takovýchto budov je povinnost obstarat PENB dělena termínově a dle energeticky vztažné plochy. Energeticky vztažná plocha znamená součet plochy všech vytápěných podlaží.

Ilustrační obrázek

„Energetický štítek“
Na základě novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií mají všichni vlastníci nemovitostí, kteří se rozhodnou prodat či pronajmout dům/byt, povinnost předložit k dané nemovitosti vypracovaný PENB. Tato povinnost rovněž ukládá vlastníkovi nemovitosti, aby byl tento průkaz předkládán v inzerci nemovitosti. V případě nedodržení těchto povinností hrozí vlastníkovi budovy sankce do výše až 100 000 Kč a vlastníkovi bytové jednotky až do výše 50 000 Kč. Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.

Koho se tato povinnost týká?
Všech vlastníků nemovitostí bytových domů, rodinných domů a komerčních objektů s celkovou užívanou plochou nad 50 m2. Povinnost se nevztahuje na nemovitosti zapsané na listu vlastnictví jako objekty užívané k rekreaci, církevní a náboženské objekty nebo památky. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE  NÁKUP NOVÉHO DOMOVA

PŘÍPADOVÁ STUDIE  NÁKUP NOVÉHO DOMOVA

Věříte, že zvládnete nákup nemovitosti snadno sami? Proč platit za služby realitní kanceláři? Podobně uvažuje většina kupujících. Vybrat nemovitost na internetu, absolvovat prohlídku, dohodnout cen...

Jak se ponořit do nákupu domu a neztratit dech

Jak se ponořit do nákupu domu a neztratit dech

Koupě domu se může stát jedním z nejšťastnějších momentů života, ale může i pěkně potrápit. Dokážete udržet emoce na uzdě a považovat nákup domu za investiční transakci?

Potřebujete poradit, nebo zpracovat PENB? Napište nám!

Ovládací prvek Obrázek
0návštěv za poslední měsíc