Zaostřeno na finance​​​​​​​


Ještě předtím, než si začnete vyřizovat hypotéku, měli byste si přesně určit, jaký druh nemovitosti budete kupovat.
Máte dvě možnosti, jakým způsobem můžete začít:


Ilustrační obrázek


Ujasněte si, co přesně chcete. Musíte mít jasno o tom, jaké jsou Vaše potřeby, očekávání a představy, které jsou stěžejním kritériem pro výběr vhodné nemovitosti. Seznam možných kritérií naleznete zde. 

 Pakliže jste se již rozhodli a víte, o jakou nemovitost máte zájem, zjistěte si, v jakých cenových hladinách se tyto nemovitosti pohybují. Lze využít naší nabídky realit, služeb našeho realitního makléře nebo můžete nahlédnout do obecné „cenové mapy“.


Pokud už máte nemovitost vybranou a znáte její cenu, je potřeba udělat další krok – ověřit své finanční možnosti a zjistit tak veškeré možnosti financování.

Ilustrační obrázek


Ilustrační obrázek


Abyste získali hypotéku, základní požadavek bankovních institucí zní jasně – musíte mít adekvátní příjem. Od 1. října 2018 na doporučení České národní banky dochází ke zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů o požadavky na výši příjmu. Hlavním cílem nových opatření je zabránění předlužení klientů. Banky tak budou při žádosti o hypoteční úvěr při posuzování výše příjmu vycházet z hodnot ukazatelů DTI a DSTI, které ovlivní výši hypotéky. Výše měsíčních splátek všech úvěrů, včetně nově žádané hypotéky, může být maximálně 45 % vašeho čistého příjmu (DTI). V ideálním případě je mít nastavenou výši splátek mnohem nižší. Výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (DSTI). Oba ukazatele se budou sledovat současně. Na hypotéku tak nově nedosáhne zhruba desetina žadatelů. V opodstatněných případech bude moci banka na výjimku tyto hodnoty překročit, avšak nejvýše u 5 % úvěrů.

Od doložených příjmů žadatele se vždy odečítá bankou vypočtená výše životního minima. 


Výše životního minima přímo úměrně roste s počtem vyživovaných dětí či dalších osob ve společné domácnosti žadatele. Pokud máte nedostatečnou bonitu (schopnost splácet), můžete si do úvěru jako spolužadatele přizvat své rodiče nebo plnoleté děti s dostatečným příjmem. V případě rodičů je třeba počítat s tím, že banka může zkrátit dobu splatnosti (zvýší se splátka úvěru) a bude brán v potaz věk rodičů. 

APLU TIP: Vypočtěte si výši životního minima – Kalkulačka životního minima

Ilustrační obrázek


Chcete se dozvědět o financování nemovitosti více?
Další kapitola e-booku Hypotéka aneb... Co Vám v bance neřeknou je tu pro Vás!
 
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc