Umění, starožitnosti aneb kam ještě investovat

Umění a starožitnosti

Ilustrační obrázek


Sběratelské předměty jsou velmi specifickou oblastí, do které se vyplatí vstupovat až po důsledné přípravě. Jsou vyžadovány znalosti, čas a peníze. Neznalost předmětů investice je zásadním rizikem, kdy se investor vystavuje především riziku nákupu nepravého předmětu. Likvidita investice je různá, od několika dnů, po měsíce. Výnos z drahých kovů může v případě zlata dosáhnout až 17 % ročně.

Umělecké předměty jsou značně specifickou oblastí. Pokud investor sám není specialistou v oboru, je vhodné absolvovat konzultace se znalci a poradci.

„Člověk by měl kupovat jen takové umění, které se mu opravdu líbí“
(Meda Mládková)

Ilustrační obrázek


Stavební spoření

Vysoce diskutabilním produktem, který se prakticky přes noc přenesl ze skupiny konzervativních v rizikové, je stavební spoření. Státní příspěvek a garantované zhodnocení (zpravidla pod úrovní inflace) je velkým lákadlem. Ale jak je to s jistotou? 

Stát může kdykoli změnit podmínky státního příspěvku (může ho zrušit nebo ho může účelově vázat) a klient je nucen vázací dobu dodržet. Následně se stává tzv. vazatelem stavební spořitelny na dobu 6 let a je tak odkázán na rozmary státu.


Životní pojištění

Jedním z nástrojů zhodnocení prostředků se stalo i životní pojištění, a to i přes fakt, že se v žádné formě nejedná ani o spořicí, ani investiční produkt. Samozřejmě existují životní pojistky se spořicí složkou (kapitálové životní pojištění, důchodové pojištění aj.) i investiční složkou (investiční životní pojištění), i ty jsou ale vhodné pouze a jedině k zajištění rizik. Pro investice je rozhodně vhodnější použít přímou investici do podílových fondů.


Spoření na stáří 

Ilustrační obrázek


Spoření na stáří v podobě penzijního připojištění, je v českém podání velmi kuriózní produkt. S výnosy v tomto případě počítat nelze. Výrazně omezena je likvidita, kdy se klient penzijního fondu před 60. rokem věku k penězům dostane jen za cenu ztráty státního příspěvku. Státní příspěvek je ostatně jeden ze dvou motivů, proč je penzijní připojištění nejrozšířenějším produktem spoření na stáří. Druhým je možnost příspěvku zaměstnavatele za daňově výhodných podmínek.

Penzijní připojištění se tedy vyplatí lidem, kterým přispívá zaměstnavatel nebo kterým je více než 55 let.  Pro mladší jsou vhodnější jiné investice, které přinášejí vyšší potenciál výnosu. Penzijní fondy garantují připsání alespoň nulového zhodnocení v každém roce. A to je právě největší svízel tohoto produktu. Inflace navíc představuje největší riziko penzijního připojištění. Penzijní fondy tak nabízejí jistotu a to téměř nulového reálného zhodnocení. 

Spořicí účty

Jedním z vysoce konzervativních způsobů investování je ukládání peněz na spořicí účty. Moderní systémy často umožňují automatizovaný převod prostředků mezi běžnými a spořicími účty tak, aby maximum prostředků zůstávalo vždy na bankovním produktu se zhodnocením. Výnosy z této formy investice jsou zpravidla velmi nízké.

„Spořením ještě nikdo nikdy nevydělal“
(Petr Žabža)

Důchod

Důchod je bezesporu formou pravidelného příjmu. Odpracovaný čas je tak prakticky investicí. Jak ovšem zajistit, aby příjmy z důchodu byly dostatečné na pohodlný život ve stáří? Výše důchodu je závislá na řadě proměnných. Předčasný odchod do důchodu, například v situaci, kdy není možné najít vhodnou práci v posledních letech produktivního věku, je velmi častou příčinou snížení výše státního důchodu.

Státní důchod v budoucnu zřejmě získají pouze ti, kteří splní přísná kritéria a tedy odpracovaná léta a hranici odchodu do důchodu. Stát důchod vyplácí z tzv. průběžného systému, což v praxi znamená, že v daném roce může stát vyplatit důchody pouze v takové finanční výši, v jaké odvedou do systému peníze pracující lidé.  Momentální situace je však taková, že důchodců přibývá a počet pracujících lidí odvádějících finanční prostředky do rozpočtu naopak stagnuje a nenarůstá. Vyústěním tohoto jevu ve společnosti je, že stát musí důchody systematicky regulovat, čímž se rozumí právě zmíněné stanovování kritérií.

Ilustrační obrázek


Jaká kritéria to vlastně jsou?

  • Prodlužování délky odpracovaných let
  • Zvyšování hranice odchodu do důchodu
  • Snižování finanční výše důchodu

Nutno podotknout alarmující skutečnost, že až 15% lidí odchází do předčasného důchodu, čímž si ještě více sníží výši starobního důchodu. 
Jestliže nechcete být na stáří odkázáni na rozmary státu a nehodláte zůstat bez finančních prostředků, pak začněte jednat ihned, ale s rozvahou.

Svůj důchod si ale můžete i zvýšit, pokud víte jak na to.

Svěřenské fondy

Kouzlo svěřenských fondů tkví v tom, že dokážou ochránit váš majetek před nepříznivými a nepředvídatelnými okolnostmi, např. věřiteli. Mimo to vám zajistí výhodnější zdanění, které oceníte zejména tehdy, pokud podnikáte na kapitálovém trhu. Poslouží také v případě, kdy chcete svým dědicům předat majetek bez dědického řízení a přitom mít jistotu, že o vás budou pečovat až do konce.

Účel pro založení fondu může být soukromý, ale i veřejný. Majetku, který převedete do svěřenského fondu, můžete stanovit téměř jakýkoliv účel. 

Jak založit svěřenský fond?

Svěřenský fond může založit jak fyzická, tak i právnická osoba. Jeho založení je poměrně drahé a časově náročné. Než se pro svěřenský fond definitivně rozhodnete, je dobré své záměry a plány předem konzultovat s odborníky. Kromě financí na zřízení a vedení fondu je třeba počítat s dalšími náklady, jako je daň z převodu nemovitosti a další. Nabízí se tedy otázka, zda výhody svěřenských fondů převýší reálné náklady.

Chcete vědět o svěřenských fondech více? 

Založení vlastního podnikání

Vlastní podnikání je zcela komplexní, finančně i časově náročná investice. Vyžaduje dostatek znalostí a fyzické i psychické vlastnosti odpovídající podstatě samotného předmětu podnikání.

Jedná se o vysoce rizikovou investici, přičemž v případě úspěchu může dosáhnout výnosu 10 – 40 % ročně. Likvidita investice je nízká, prodej podniku vyžaduje značné množství administrativní agendy, což může zabrat i 10 – 18 měsíců. Při prodeji podnikatelského subjektu se vyplatí spolupracovat se specialisty, kteří dokáží zajistit výhodnější cenu, obstarají potřebnou administrativu a zvýší tak celkový zisk z prodeje.

Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA


Nemůžete se rozhodnout, kam vložit své finance?
​​​​​​​Srovnali jsme pro Vás výhody a nevýhody nejběžnějších typů investic.
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc