Smlouva, základ obchodu


​​​​​​​Smlouva je dokumentem, který má upravovat základní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem. Nepodceňujte tento zdánlivě banální úkon a buďte obezřetní. Mějte na paměti, že smlouva je nástrojem Vaší ochrany a ochrany nemovitosti. Dbejte proto důsledně na její správné definování. Je vhodné nechat sestavení smlouvy kvalifikovanému právníkovi, a oželet jednorázové finanční vydání. Smlouvu pak budete moci využívat opakovaně, popřípadě pro více nemovitostí.Špatně sepsaná smlouva bez patřičných náležitostí může přinést mnoho úskalí a nepříjemných starostí navíc. Náležitosti, které by rozhodně měli být uvedeny v každé smlouvě lze rozdělit do dvou hlavních částí.


  1. Specifikace bytu a jeho příslušenství, adresa a jeho rozloha, obytná i užitná plocha, popis vybavení, které je pronajímatelem přenecháno nájemci k užívání. Případně doložená fotodokumentace stávajícího stavu bytu před předáním. 
  2. Informace o výši nájemného a služeb, které se váží k užívání bytu (elektřina, plyn, voda apod.), způsob pravidelné platby a doba trvání nájemní smlouvy.


Ilustrační obrázek


ROZLIŠUJTE NÁJEMNÉ A POPLATKY ZA SLUŽBY

Nájemné by mělo být oddělené od úhrady za služby. Mějte na paměti, že pokud jsou poplatky za služby zahrnuty do nájemného, dochází k porušení zákona ze strany pronajímatele. Ve smlouvě zřetelně specifikujte poplatky za služby včetně termínu i způsobu úhrady. Nejčastější způsob je úhrada formou záloh, předem je však nutné stanovit,  za jakých podmínek budou vyúčtovány případné nedoplatky či přeplatky.

NÁJEMNÍ SMLOUVA A DOBA TRVÁNÍ

Při sepsání smlouvy jasně stanovte dobu, na kterou se nájem uzavírá. Nájem následně zaniká uplynutím této sjednané doby. V tomto případě je pak její prodloužení vždy možné. Jestliže pronajímatel uzavře smlouvu na dobu neurčitou, vystavuje se tak velkému riziku, že nájemníka „nikdy“ nevystěhuje. Takovou smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit jen dle zákonem stanovených podmínek.

PŘEDEJDĚTE RIZIKU, ŽE NÁJEMCE NEZAPLATÍ

Vyhněte se situacím, kdy nastane chvíle, že nájemník řádně neplatí a vy budete bezmocní. Ačkoli zákon stanovuje, povinnost zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení, jestliže nájemce nezaplatil do pěti dnů po splatnosti, nikde není definována výše takového poplatku. To je dostatečným důvodem proto, abyste ve smlouvě  uvedli udanou výši kauce. Kauce je obvykle stanovována v maximální výši tříměsíčního nájemného a slouží pronajímateli pro případ, kdy nájemník řádně nezaplatí nebo třeba poškodí majetek. Po uplynutí nájemní smlouvy je pronajímatel zavázán kauci nájemci zase vrátit.

Ilustrační obrázek


RADA NA ZÁVĚR
​​​​​​​

Rozhodnete-li se tedy pronajímat byt, řádně si vše promyslete a smlouvu si bedlivě prostudujte. Obraťte se raději na odborníky a nechte si smlouvu právně ošetřit. Mnohé tím získáte a naopak můžete ušetřit spoustu nepříjemností, peněz i času. Taktéž se vyvarujte pouze slovnímu ujednání na základě důvěry s protistranou!


Široký svět investic však nekončí pouze investičními nemovitostmi, ale existuje řada dalších možností, kde je možné uložit své prostředky a rovněž docílit výnosu i zhodnocení.
​​​​​​​

Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA​​​​​​​


Hledáte nejlepší cestu k pasivnímu příjmu a finanční svobodě?
Další kapitola e-booku Investice aneb... Cesta za finanční svobodou je tu pro Vás!​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc