První kroky do světa investic​​​​​​​

Proč si vlastně nemůžete dovolit neinvestovat?

Investice přicházejí ke slovu, pokud potřebujete své peníze zhodnotit, připravit si prostředky pro pohodlné prožití stáří, zajistit budoucnost svým dětem, ale i vyřešit otázky vlastního bydlení. Máte všechny tyto oblasti vyřešeny?

Netvrdíme ale, že realizace investice a správné nastavení investičního portfolia je snadné, naopak vyžaduje velké množství informací a zkušeností. Správně cílená investice však může zajistit vytvoření pasivního příjmu a posléze i finanční svobodu a nezávislost. Neváhejte se proto obrátit na svého finančního poradce a každý krok s ním konzultujte. Že žádného nemáte, nebo na Vašeho dosavadního není spolehnutí? Seznamte se s námi.

Ilustrační obrázek


INVESTUJTE S ROZMYSLEM

Základním principem investování je fakt, že se jedná o cílený proces. Investiční strategie je odůvodněný plán vložení prostředků investora do konkrétních statků, či produktů. Právě důsledný sběr informací a sebevzdělávání jsou základní podmínkou zrodu úspěšného investora.
Cílem je efektivně zhodnotit své finanční prostředky tak, aby pokryly plánované potřeby. Je nutné si však uvědomit základní faktory, které danou investici ovlivňují. 


KAŽDÁ INVESTICE ŘEŠÍ 3 ZÁKLADNÍ OTÁZKY:

  1. Jaké je RIZIKO?
  2. Jaká je LIKVIDITA?
  3. Jaký je VÝNOS?
Ilustrační obrázek


MAGICKÝ TROJÚHELNÍK INVESTOVÁNÍ

Tyto tři oblasti spolu souvisejí více, než by se na první pohled mohlo zdát. Nikdy nelze dosáhnout všeho najednou v optimální míře. Vyšší riziko je totiž často spojeno s vyšším výnosem, a naopak. Nízká likvidita pak může znamenat vyšší výnos, a naopak. Ne každý investor má však stejný vztah k riziku, proto není možné definovat jednu univerzální a nejvhodnější strategii. Cílem je dostat tyto tři hodnoty do takové roviny, která je pro daného investora přijatelná.

Pro investiční plánování jsou rozhodující i další hlediska. Také doba investice je důležitou informací, kterou je nutné znát před jejím pořízením. Nevhodná kombinace investiční strategie a délky investice často vede ke ztrátám.


Ilustrační obrázek


RIZIKO / BEZPEČNOST INVESTICE


Rizikem je označována pravděpodobnost, že nedosáhneme očekávaného zhodnocení a hodnota našich investic může v určité míře kolísat. Přáním každého investora je, aby riziko bylo co nejmenší. Snížit jej můžeme prodloužením investičního horizontu, tedy doby, po kterou jsou peníze investovány a diverzifikací neboli nákupem více druhů aktiv.

Ilustrační obrázek


LIKVIDITA PROSTŘEDKŮ


Významnou vlastností investice je její likvidita, což je rychlý a snadný přístup k našim penězům. Zda a v jakém čase máme možnost přeměnit investici na peníze bez sankcí či poplatků. Některé typy investic jsou investicemi na hodně dlouhou dobu bez praktické možnosti (nebo za vysoké náklady) s penězi disponovat. Přirozeně každý investor vždy usiluje o co nejlikvidnější investici. 


VÝNOS INVESTICE

Každý investor přirozeně investuje s cílem získat co nejvyšší zhodnocení svých investic. 

Výnos je zhodnocení našich vložených peněz od počátku investování.


Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 


Hledáte nejlepší cestu k pasivnímu příjmu a finanční svobodě?
Další kapitola e-booku Investice aneb... Cesta za finanční svobodou je tu pro Vás!

​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc