Příprava na dobrodružství​​​​​​​

NÁKUP NEBO PRONÁJEM?

Stále váháte, jestli pro Vás bude výhodnější bydlení v pronájmu
nebo ve vlastním bytě či domě? Obě varianty mají svá pro i proti.

NÁKUP NEMOVITOSTI


Nákup domu patří zcela jistě mezi emocionální rozhodnutí, ale i velké investice. Proto je nezbytné, abyste dokonale znali své potřeby a očekávání dřív, než začnete s hledáním té vhodné nemovitosti. Jakmile budete přesně vědět, co chcete, můžete tak značně zjednodušit celý nákupní proces. Ujasněte si, v jaké oblasti se má Vaše nemovitost nacházet a přemýšlejte i nad budoucností Vašeho života, zda například neplánujete založit rodinu, nebudete se chtít časem odstěhovat za lepší prací do většího města nebo zda na Vás čekají větší životní změny. Pokud toto v plánu máte, je zapotřebí se ujistit, že nemovitosti, které budete procházet, jsou vhodné pro rozrůstající rodinu apod. Neopomínejte pohlížet na vybranou nemovitost jako celek - zda je pozemek dostačující, jak jsou situovány okolní domy, jak kvalitní školy jsou v dosahu a hlavně, zda vybraný dům splňuje to, co jste si vytýčili a co očekáváte.


V závěru se ocitnete před nelehkým úkolem – konečné rozhodnutí. Budete muset najít správnou rovnováhu mezi skutečným přáním a realitou nabízené nemovitosti. Je víc než pravděpodobné, že u každé prohlídky vybrané nemovitosti najdete jisté odchylky od své představy, avšak musíte sami vyhodnotit, jak moc jsou tyto niance důležité nebo naopak jaký důraz na ně kladete. Nemusíte však zoufat. Máte přeci svého realitního partnera, který Vám pomůže najít ten vhodný dům/byt, který má splňovat Vaše představy o vysněném bydlení.

Nákup nemovitosti je velká investice, ale bydlíte ve svém a hodnota nemovitosti v čase narůstá.


UDĚLEJTE SI POROVNÁNÍ MEZI NÁKUPEM A PRONÁJEM PRÁVĚ TEĎ!

Jak už bylo řečeno, kromě toho, že ke koupi nemovitosti patří zcela nepochybně emoce, daleko větší váhu má i fakt, že se jedná o jedno z největších finančních rozhodnutí. A protože takové rozhodnutí neprobíhá v životě každého z nás každý den, je zapotřebí pečlivě zvážit, zda je takovéto rozhodnutí opravdu správné. 

Ilustrační obrázek


Každý z nás má jiné finanční možnosti, jiné potřeby i představy. Pro mnoho lidí může být nejlepší možná varianta právě pronájem, pro jiné naopak nákup vlastního bydlení v domě. K tomu, abyste dokázali dobře vyhodnotit nejlepší možnost právě pro Vás, musíte provést vlastní průzkum. Pokud Vás zajímá právě nákup nemovitosti, věnujte pozornost Vašim aktuálním nákladům na bydlení a následně je porovnejte s budoucími náklady jakožto majitele domu. Je potřeba si uvědomit, že je nákup nemovitosti rozhodně moudřejší volba, zvláště tehdy, máte-li v plánu zůstat v domě/bytě nejméně 5 let a za předpokladu, že by měsíční platby byly podobné vašemu měsíčnímu nájemnému.

V případě, že se potřebujete stěhovat dříve, pravděpodobně nebudete schopni uhradit své finální náklady, které musíte zaplatit, když si pořídíte dům. V takové situaci by bylo opravdu lepší, sjednat si pronájem.

Stanete-li se majitelem domu, můžete očekávat, že bude Váš vložený kapitál do domu v průběhu let narůstat, zatímco budete splácet hypoteční úvěr. Váš domov tedy zvýší svou hodnotu, což se následně promítne do vašeho budoucího zisku.  Zatímco v případě pronájmu, kdy pronajímatel pronajímá svou nemovitost (nejčastěji byt) za stejný časový rámec, může mít měsíční výdaje nižší, ale nebude mít stejnou možnost zhodnotit svůj majetek. Pokud tedy porovnáte výhody a nevýhody vlastnictví nemovitosti a pronájmu, důkladně zvažte všechny výdaje, včetně celkových nákladů na bydlení (náklady na opravy, pojistné, výše záloh, daně, služby aj.). Následně srovnejte tyto výdaje s tím, kolik Vás celkově stojí pronájem.


Netřeba připomínat, že koupě nemovitosti má tu výhodu, že náklady spojené například s úvěrem nejsou ztrátové, ale jde o způsob spoření. Splátky (náklady) jsou Vaše vlastní peníze sloužící v podstatě jako spořicí účet. Další přínos při koupi nemovitosti je fakt, že můžete do této nemovitosti jakkoli investovat dle vašich představ. Stejně tak si můžete zvolit vlastní způsob financování nemovitosti, a to buď z vlastních zdrojů, nebo v případě pořízení investiční nemovitosti pomocí nájemného a získávat tak potřebný příjem. 

Splátky (náklady) jsou Vaše vlastní peníze sloužící v podstatě jako spořicí účet.


PŘI KOUPI NEMOVITOSTI SE ROZHODNĚTE, ZDA CHCETE

 • Nemovitost za účelem vlastního bydlení
 • Pořídit nemovitost jako investiční nemovitost


  Ilustrační obrázek


  NEMOVITOST ZA ÚČELEM VLASTNÍHO BYDLENÍ


  Pakliže se rozhodnete pro koupi nemovitosti, pak je nutné zohlednit svou vlastní budoucnost. Měli byste pečlivě zhodnotit své finanční možnosti, způsob financování, osobní i životní situaci a v případě úvěru propočítat splátkový kalendář včetně samotné délky úvěru. Stanovte si plán pro budoucích 5 let. Jedná se o časový horizont, který by měl být z vaší strany po tuto dobu udržitelný a pokud budete svou nemovitost a majetek náležitě užívat dle takto stanoveného plánu, můžete se považovat za obchodníka.


  INVESTIČNÍ NEMOVITOST

  Ilustrační obrázek


  Tento druh nemovitosti je zásadně spojen se základní lidskou potřebou – zajištění bydlení. Mnoho lidí už si uvědomilo, že pořízení nemovitosti za účelem pronájmu je výhodnou investicí, která může zajistit pravidelný a jistý příjem do budoucna. Už v době realitní krize se tato investice jevila jako zisková, kdy výhodnou návratnost zajišťovalo právě nájemné. Investice do nemovitosti jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších dlouhodobých investic s profitabilním výnosem. To vše za předpokladu, že jste dostatečně a kvalitně obeznámeni s touto tématikou investování. 

  Pokud vás tato problematika zajímá, doporučujeme sledovat naše webové stránky, kde se investicemi intenzivně zabýváme a kde se o investičních nemovitostech dozvíte více. Taktéž se můžete obrátit na našeho investičního specialistu.

  Stejně tak jsou za vhodnou investici považovány pronajaté investiční objekty. Je tedy vhodné oslovit přímo nájemce a prostudovat stávající smlouvy. Nezapomínejte, že pořízení nemovitosti neznamená jen snadné peníze, ale především se jedná o dlouhodobé investice.
  Ujasněte si své priority ještě před samotným hledáním vysněného domova ​​​​​a položte si základní otázku, jaký typ
  nemovitosti si hodláte pořídit:

  • byt - v panelové zástavbě, s balkónem či terasou?
  • rodinný dům – patří mezi výhodnější varianty se zárukou majetkové hodnoty. Preferujete starý dům nebo raději novostavbu? Berte v potaz okolí domu a skladbu sousedů
  • dvojdomek – jde o rodinný dům, kdy úskalím tohoto typu domu spočívá v sousedech, kteří mohou vaše bydlení narušovat či jej neudržovat dle společných dohod
  • montovaný dům – nespornou výhodou těchto domů je krátká doba výstavby
  • novostavba – vhodná pro spolupráci s designéry, a tedy nejdražší varianta
  • apartmánový dům – jako investice je vhodnou volbou, ale vyžaduje větší nároky na správu  Podívejte se na celkové porovnání dle druhů nemovitostí a zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody nákupu.

  PRONÁJEM

  Ilustrační obrázek


  Jste-li nájemník, váš pravidelný výdaj na nájemném je navždy ztracená platba. Nemluvě o tom, že téměř v každé nájemní smlouvě je zahrnuta doložka o možném budoucím navyšování nájemného v návaznosti na inflaci. 

  Co pro vás jako nájemníka doložka o indexu navýšení nájemného v závislosti na inflaci znamená? Například to, že při měsíčním nájemném ve výši 10.000,- Kč, při meziročním nárůstu nájemného ve výši 2% a době pronájmu 20 let, činí celkové nájemné za dobu pronájmu 2.915.684,- Kč. V posledním roce bude však nájemné ve výši 14.568,- Kč / měsíc.

  Další nevýhodou je, že pronájem je obvykle sjednáván na omezenou dobu, kdy po jejím uplynutí tato nájemní smlouva končí. Pokud není prodloužena, čeká Vás opětovně složité hledání nového domova. Majetek, který tak máte pořízen do stávajícího bytu, nemusíte následně zakomponovat do bytu jiného. Stavební úpravy pro zvelebení vašeho bydlení jsou další komplikací a často si vyžadují souhlas pronajímatele.  Rozhodnutí, zda si koupit nemovitost nebo raději pronajmout byt, záleží čistě na Vás a vaší osobní situaci. Pořízení jakéhokoli majetku je především dlouhodobou investicí, která by měla být zisková. 

  Platbou nájemného investujete do cizího majetku a kdykoliv můžete přijít o střechu nad hlavou.  UKONČENÍ NÁJMU A ZTRÁTA NÁJEMNÍCH PRÁV 

  • Jestliže nebudete platit nájem či zanedbáte údržbu pronajatého majetku, můžete ztratit svá nájemní právě téměř okamžitě.
  • O svá práva můžete přijít i tehdy, porušíte-li smluvní ujednání nebo pravidla domu.
  • Rovněž může povolit ukončení smlouvy sám majitel z důvodu osobní potřeby.

  V případě, že dojde k ukončení vašeho nájmu neoprávněně a v rozporu se smlouvou, poraďte se s právníkem.


  ​​​​​​​
  VÝHODY A NEVÝHODY PRONÁJMU

  • menší vklad hotovosti předem (kauce)
  • veškeré nutné opravy jdou do nákladů pronajímatele
  • vaše náklady jsou stabilnější a neplatíte daň z nemovitosti
  • nájemné se zvyšuje v návaznosti na inflaci, tudíž se náklady na bydlení nikdy výrazně nezmění
  • menší finanční zátěž s nižšími měsíčními náklady = možnost investovat i jinde
  • své finance každý měsíc vyhazujete a nijak je nezhodnotíte
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek
  Ovládací prvek Obrázek

   


  Chcete se dozvědět o nákupu nemovitosti více?
  Další kapitola e-booku Nákup nemovitosti aneb... Jak při nákupu nešlápnout vedle je tu pro Vás!
  ​​​​​​​

  0návštěv za poslední měsíc