Poplatky a zase poplatky​​​​​​​

Poplatků, které Vám banka může v souvislosti s hypotékou naúčtovat je nespočet.
Jejich výše se často odvíjí od individuálně nastaveného ceníku služeb jednotlivých bank, kdy se mohou navzájem výrazně lišit.


Ilustrační obrázek


Kdy si můžete připravit peněženku? 


  • při vypracování odhadu nemovitosti
  • poskytnutí úvěru (někde je poskytnutí zdarma)
  • čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (většinou je zpoplatněno)
  • návrh na vklad do katastru nemovitostí (poplatek se hradí katastrálnímu úřadu - 1000 Kč)
  • druhé a každé další čerpání úvěru od 200 – 1000 Kč (výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, kdy čerpáte finance postupně), první čerpání je zdarma. Při postupném čerpání jsou ve smlouvě stanoveny orientační termíny čerpání a konečný termín dočerpání hypotéky. 
  • nedočerpání úvěru (při menších částkách, které zůstanou na úvěrovém účtu, bývá toto zdarma, u větších nečerpaných částek může být zpoplatněno 0,5-5%)
  • dodatek / změna smluvní dokumentace ze strany klienta 
Ilustrační obrázek


S dalšími poplatky se můžete setkat tehdy, kdy se rozhodnete svůj úvěr předčasně splatit nebo naopak budete v prodlení s jeho splácením.

Nová úprava zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 12. 2016, umožňuje dlužníkům zákonnou možnost předčasného splacení a zároveň nabízí vyšší ochranu v případě prodlení se splácením úvěru.

Výhoda pro spotřebitele spočívá především v tom, že je možné úvěr předčasně splatit bez sankcí. Jste však povinni uhradit zákonem účelně vynaložené náklady za jeho předčasné splacení. Výši těchto nákladů za předčasné splácení určuje legislativa. V případě, kdy dojde k předčasnému splacení úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jež je úvěrem financována, nebo je předmětem zajištění úvěru, výše poplatků nesmí přesáhnout 1% z částky hypotečního úvěru, maximálně však 50tis. Kč.

Ilustrační obrázek


Dokonce mnoho lidí ani netuší, že existuje možnost splatit z účelového úvěru na bydlení až 25 % z výše úvěru, a to v průběhu jednoho měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy bez nutnosti hradit účelně vynaložené náklady! 

Tímto způsobem mohou dlužníci splatit své hypoteční úvěry bance během 4 let. Smlouvy uzavřené ještě před zmíněnou právní úpravou budou aktualizovány dle této poslední novely zákona o spotřebitelském úvěru až po změně fixace. Jedná se především o úpravu předčasného splacení, kterou lze z pohledu spotřebitele označit jako výhodnější oproti současné úpravě. 

Pro klienty, kteří mají hypotéku s variabilní úrokovou sazbou, k tomuto dochází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o spotřebitelském úvěru.

Prodlení dlužníka se splácením


Zákon o spotřebitelském úvěru pamatuje i na dlužníky a jejich platební morálku. Poměrně jasně vymezuje následky pro dlužníka v případě, že dojde k prodlení se splácením. Konkrétně se jedná o náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s prodlením, úroky z prodlení a taktéž smluvní pokutu. Tyto sankce jsou ale značně limitovány svým rozsahem. Úrok z prodlení nesmí být vyšší než sazba stanovená nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Vynaložené náklady jsou omezeny kritériem účelnosti, tzn., nejedná se o náklady vzniklé jako „šikanózní“ uplatňování práva. Smluvní pokuta je kategorií zcela samostatnou, přesto se do její výše může započítat i to, co je požadováno na vynaložených nákladech a převyšuje náklady doložené jako účelně vynaložené. Tato smluvní pokuta však nesmí přesáhnout 0,5násobek celkové výše úvěru a její maximální přípustná částka činí 200 tis. Kč.

Ovládací prvek ObrázekChcete se dozvědět o financování nemovitosti více?
Další kapitola e-booku Hypotéka aneb... Co Vám v bance neřeknou je tu pro Vás!
 
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc