Podmínky při vyřizování hypotéky​​​​​​​

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky? 

CELÝ PROCES MÁ 3 FÁZE:

 1. Příprava podkladů pro banku – dá se připravit během 1-2 týdnů, záleží na Vaší rychlosti
 2. Schvalovací řízení v bance – zabere průměrně 1 až 2 týdny, v závislosti na závažnosti investičního záměru
 3. Splnění podmínek pro čerpání hypotéky, ale i vyčerpání hypotéky

Vyřízení hypotéky od podání žádosti tak celkově může trvat 3 - 6 týdnů.Ilustrační obrázek


Co je potřeba doložit k vyřízení hypotéky?

 • žádost o úvěr
 • platný doklad totožnosti
 • potvrzení o výši příjmu, daňové přiznání v případě OSVČ a doklad o zaplacení daně
 • doložení ostatních příjmů – důchody, rodičovský příspěvek, výživné, renty, diety řidičů
 • v případě výživného – doložení rozsudku o určení jeho výše
 • rozsudek o rozvodu – zánik manželství rozvodem před méně než 3 lety
 • doklad o vypořádání SJM – zánik manželství rozvodem před méně než 3 lety, nebo mají-li manželé zúžené SJM


DLE ÚČELU HYPOTÉKY

 • odhad nemovitosti
 • list vlastnictví
 • snímek katastrální mapy
 • koupě nemovitosti:
  • kupní nebo budoucí smlouva o koupi
  • nabývací titul k nemovitosti
 • refinancování:
  • původní úvěrová smlouva
  • aktuální vyčíslení dluhu (vystavuje stávající banka)
 • výstavba nebo rekonstrukce:
  • položkový rozpočet
  • stavební povolení nebo ohláška


Po schválení hypotéky nastává čerpání finančních prostředků. Převod peněz je vždy bezhotovostní. 
​​​​​​​

Ilustrační obrázekČerpání hypotéky až po splnění podmínek 

Většinou se jedná o doložení všech dokumentů, které souvisí s vyřízením hypotéky. 
Povinnosti se liší podle typu hypotečního úvěru, účelu financování (účelový nebo neúčelový) a způsobu čerpání (jednorázové nebo postupné). Zásadní podmínkou je ale potvrzení o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí. Některé banky již umožňují čerpání úvěru při návrhu na zápis vkladu zástavního práva.

Ilustrační obrázek


POZOR NA POVINNOSTI,
KTERÉ NASTANOU PO VYČERPÁNÍ ÚVĚRU!

Lidé pod vlivem dočerpání finančních prostředků z úvěru často zapomínají na povinnosti, které jim po vyčerpání hypotéky následně plynou. Jedna z nich je předložení originální kupní smlouvy s doložkou o zápisu vlastnického práva z katastru nemovitostí, doložení nového listu vlastnictví a pojistná smlouva k nemovitosti. U výstavby je to pak kolaudační rozhodnutí a pojištění s vinkulací dokončené stavby. 

Je velmi důležité, aby na nemovitosti nevázlo: 


 • věcné břemeno: tímto není myšleno věcné břemeno na užívání komunikací aj., nýbrž jde o věcné břemeno dožití. Banky takové nemovitosti ve většině případů pro zástavu neakceptují. Pokud se však najde banka, která je ochotna i s věcným břemenem dožití nemovitost zastavit a úvěr poskytnout, obvykle odhadce sníží hodnotu nemovitosti až o 50 %! S touto variantou byste měli rozhodně počítat. 
 • zástavní právo: výjimkou je zástava pro banku u refinancování a koupě nemovitosti se zástavou (z nového úvěru se stávající dluh doplatí a zástava bude vymazána). 


​​​​​​​


​​​​​​​Spolupráce s naším hypotečním specialistou a jeho odborná pomoc Vám napomůže celý proces značně urychlit.

Ovládací prvek Obrázek
Ovládací prvek Obrázek


Chcete se dozvědět o financování nemovitosti více?
Další kapitola e-booku Hypotéka aneb... Co Vám v bance neřeknou je tu pro Vás!
 
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc