MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ
​​​​​​​A JEJICH VÝHODYPRODUKT

VÝHODY

NEVÝHODY

Pronájem nemovitosti

 • Příjmy z pronájmu stoupají

 • Možnost využití nemovitosti k jinému účelu

 • Možnost prodeje

 • Náklady na získání nájemníka

 • Náklady na udržení

 • Prodej nemovitosti může dlouho trvat

Stavební spoření

 • Jistota úroku

 • Státní příspěvek

 • Peníze nejsou dostupné po stanovenou dobu

 • Výše státního příspěvku je omezena

Penzijní připojištění

 • Je využitelné pro snížení základu daně

 • Existuje příspěvek státu

 • Velmi nízký výnos

 • Peníze nejsou dostupné do stanoveného termínu

Kapitálové životní pojištění

 • Především pro pojištění

 • Možnost snížení základu daně

 • Velmi nízký výnos

 • Peníze nejsou dostupné okamžitě v případě potřeby

Investiční životní pojištění

 • Různé možnosti strategií

 • Především pro pojištění

 • Možnost snížení základu daně

 • Zhodnocení není garantováno

 • Peníze nejsou dostupné okamžitě v případě potřeby

Termínovaný účet

 • Úrok je stanoven

 • Nízké riziko

 • Peníze nejsou dostupné okamžitě v případě potřeby

Akcie a podílové fondy

 • Výnos může být vysoký

 • Značné množství investičních strategií

 • Vysoce rizikový způsob investování

Spořící účet

 • Zcela nízké riziko

 • Úrok stanoven

 • Velmi nízký výnos

 • Časté změny výše úroku


Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA


Myslíte to s investováním vážně?
Pak byste měli mít v malíčku základní pojmy ze světa investic. 
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc