Správná strategie
​​​​​​​je klíčem k úspěchu​​​​​​​

Kam uložit peníze, aby neztrácely na hodnotě a přitom byly po ruce? 
​​​​​​​
S touhle otázkou si začíná lámat hlavu stále více střadatelů.
Úroky u nejkonzervativnějších spořicích produktů totiž nekompromisně klesají.
​​​​​​​Inflace tak dál užírá většinu z toho,​​​​​​​co nám naše úspory vynesou. Nabízí se ale vůbec nějaké vhodné alternativy?​​​​
​​​​​​​

Ilustrační obrázek


Na finančním trhu je k dispozici široká škála možností, kam drobný střadatel může volné prostředky umístit. Možnosti jsou tak široké, že o nich mnoho lidí stále ještě ani neví a drží se „tradičních“ a mediálně známých možností. A ty zpravidla nepatří mezi ty nejvýhodnější. Abychom tedy zajistili pravidelný růst investičního portfolia, musíme nejprve správně nastavit samotnou investiční strategii.

Většina úspěšných investorů má jedno společné. O své investice se zajímají a své portfolio tvoří z investic, kterým sami rozumí. Pokud ale zrovna některým typům investic nerozumíte, neznamená to, že se jim máte zcela vyhnout. Naopak je potřeba se o nich dozvědět co možná nejvíce.

Správné složení portfolia je závislé na těchto faktorech :1. ALOKACE


Základním stavebním kamenem jak rozložit finanční prostředky do jednotlivých kategorií aktiv tvoří nemovitosti, dluhopisy, akcie, zlato a jiné komodity. Tomuto rozdělení říkáme alokace. Správné zvolení alokace je rozhodujícím předpokladem pro úspěch samotné investice.


Ilustrační obrázek


2. DIVERZIFIKACE


Jestliže je investorovi známo, která konkrétní aktiva hodlá koupit a kolik do nich chce investovat, je nezbytné zvolit správné investiční nástroje = diverzifikace.

Co to je diverzifikace a proč je důležitá?

Diverzifikace je rozložení portfolia na více investic za účelem snížení rizika. V případě kvalitní diverzifikace celé portfolio neovlivní negativní pohyb jedné z investic. Pohyby jednotlivých investic se naopak doplňují. Diverzifikaci portfolia zajišťujeme na základě konkrétních požadavků na akceptovatelnou míru kolísání investice, její zpeněžení v čase, ale také podle druhu investice nebo měny, v níž je investováno.

Diverzifikace brání investici před riziky politickými, odvětvovými, kurzovými, tržními či kreditními. Cílem je uchránit investici tak, aby nedošlo k náhlému poklesu.

3. EMOCE


Pokud už má investor vybraná aktiva koupená, je nezbytné, aby uměl patřičně zacházet se svými emocemi. Základem úspěchu při tvorbě rentiérského majetku, je dobře nastavit své investiční portfolio, dodržet strategii včetně finančního plánu a v neposlední řadě ovládat právě své emoce. Jedině tak se vyhne největšímu riziku – sám sobě.

Emoce neodmyslitelně patří do nejrizikovější skupiny faktorů, které mohou příznivě, ale i nepříznivě ovlivnit vývoj každého investičního portfolia.

Emoce neodmyslitelně patří do nejrizikovější skupiny faktorů, které mohou příznivě, ale i nepříznivě ovlivnit vývoj každého investičního portfolia.


​​​​​​​Nezvládnuté emoce, kdy investoři mnohdy podléhají různým náladám a psychickým procesům panujícím na trhu, vedou ke snaze jejich investice tzv. časovat. Tímto se rozumí, že hledají ten správný okamžik, kdy nakoupit a prodat s cílem vyššího zisku, než trh aktuálně nabízí. Výsledek této snahy je však často opačný.

Abyste dokázali své emoce udržet na uzdě a zároveň lépe pochopili jak s nimi nakládat, doporučujeme nejprve porozumět standardnímu chování trhu. Je zcela zřejmé, že jakýkoli pokles na trzích v nás vyvolá jistou paniku a nátlak na naše emoce. Jedná se o okamžik, kdy nás tato směs pocitů vede k pochybám o své investici a hrozí tak reálné riziko zcela unáhleného prodeje celé investice!

Je tedy nezbytné si uvědomit, že pokles hodnoty vaší investice na trhu nemusí vždy resolutně znamenat, že by společnosti, které skrze tuto investici spoluvlastníte, ztratily svou hodnotu úplně. V takovém případě se jedná pouze o snížení jejich tržní ceny, nikoli jejich hodnoty.


Abyste poklesu tržní ceny versus hodnoty dokázali lépe porozumět, uvádíme názorný příklad vztahující se k nemovitosti:
​​​​​​​


Ilustrační obrázek


Vlastníte byt za 3 miliony korun, přičemž Vám zajišťuje pravidelný měsíční příjem 9 tisíc Kč. V případě, že by došlo na trhu vlivem nepříznivých podmínek k poklesu hodnoty tohoto bytu o 20 %, což činí 2 400 000 Kč, přesto všechno Vám vaše nemovitost vynáší stále stejný a neměnný měsíční příjem.

S největší pravděpodobností tedy nebudete ihned kvůli tomuto poklesu zvažovat prodej bytu. Mnoho majitelů investičních bytů naopak vyčká nejen na vhodnější dobu pro prodej, ale současně i na lepší cenu. Vždy sehrává velkou roli nabídka versus poptávka, která určuje tempo i samotný směr celého trhu. V momentě, kdy nabídka převyšuje poptávku, ceny nemovitostí logicky klesají, ale jakmile opětovně poptávka vzroste, ceny zase vzrostou společní s ní.

Pakliže ale vlastníte akcie, jejich prodej je daleko snazší, než je tomu u nemovitostí. A právě zde nastává zmíněná propast pro investory, kteří unáhleně podlehnou svým emocím a obavám z dalšího poklesu a akcie prodají s velkou ztrátou.


Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 

​​​​​​​

Hledáte nejlepší cestu k pasivnímu příjmu a finanční svobodě?
Další kapitola e-booku Investice aneb... Cesta za finanční svobodou je tu pro Vás!​​​​​​​
​​​​​​​

0návštěv za poslední měsíc