INVESTICE 
​​​​​​​SLOVNÍČEK POJMŮ​​​​​​​​​​​​​​

SLOVNÍČEK POJMŮ


Akcie

Akcie je cenný papír, jehož vlastnictví znamená vlastnictví podílu ve společnosti, která akcie vydává.

Diverzifikace

Diverzifikace je rozložení investic. Jsou činěny menší investice prostřednictvím různých nástrojů. Dochází tak ke snižování rizika.

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír s pravidelným úrokem. Je garantována návratnost investované částky.

Investice

Investice je část příjmu, která je vložena do statků, či produktů, které mají vést ke zvýšení statků v budoucnosti.

Investiční strategie

Investiční strategie je odůvodněný plán vložení prostředků investora do konkrétních statků, či produktů.

Kapitál

Kapitál jsou prostředky, které jsou investorem využity k dosažení zisku v budoucnu.

Likvidita

Likvidita je schopnost investora přeměnit investované prostředky zpět na peněžní prostředky, a těmi v případě potřeby včas hradit své závazky.

Okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita je schopnost investora bez prodlení uhradit své závazky.

Podílové fondy

Podílové fondy jsou nástrojem pro realizaci investičních operací. Investor je podílníkem fondu. Zisky z podílnictví ve fondu jsou založeny na úspěšnosti investičních operací fondu.


Přijďte se poradit, jak ze svých úspor vytěžit maximum.
Rádi se o vaši investici postaráme.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA0návštěv za poslední měsíc